Koordinerende team

Koordinerende Team er en del av Tildelingskontoret for omsorgstjenester og består av fem personer med ulik faglig og yrkesmessig erfaring.

Adresse: Skippergata 35–39 (vis-á-vis hovedinngangen til Seminaret).

Koordinerede Team
Kontakt oss dersom du har spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre.

Felles e-postadresse: Koordinerende.team@tromso.kommune.no

Teamleder Heidi Matre
Telefon: 77 79 15 77/ 950 05 283
E-post: heidi.matre@tromso.kommune.no

Liss Johansen
Telefon: 77 79 15 84/ 911 57 487
E-post: liss.olaug.johansen@tromso.kommune.no

Demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen
Telefon: 77 69 77 16/ 400 31 810
E-post: hilde.fryberg.eilertsen@tromso.kommune.no

Kreftkoordinator Nina Øien Paulsen
Telefon: 77 79 15 99/ 953 00 829
E-post: nina.oien.paulsen@tromso.kommune.no

Brosjyre Koordinerende Team, IP og koordinator (DOC) (PDF)

Henvendelseskjema (DOC) (PDF)

Individuell plan


Om Koordinerende Team
Teamet skal jobbe for barn, ungdom, familier, voksne og eldre som har sammensatte behov som kan utløse flere tjenester som krever koordinering. Det gjelder personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Teamet skal jobbe både på individ- og systemnivå. På individnivå skal det jobbes for å få til gode løsninger på tvers av etater, sektorer og enheter. Dette skjer i hovedsak ved at det utpekes en koordinator. Denne vil være ansvarlig for å koordinere tjenestene rundt den enkelte, og individuell plan kan være et viktig redskap i denne sammenheng. I noen spesielle saker vil teamet ha ansvar for koordinering, men vil ikke ha ansvar i enkeltsaker over tid.

På systemnivå skal teamet blant annet inngå samarbeidsavtaler med eksterne parter, få på plass ulike fagnettverk innad i kommunen og arbeide med informasjon, samarbeid og koordinering generelt. Teamet har systemansvar for individuelle planer i kommunen og dette innebærer bl.a. undervisning, veiledning og oppfølging av koordinatorer, samt oversikt over planer og koordinatorer i kommunen.

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen