Hva kan kreftsykepleieren gjøre for deg og dine pårørende?

Med kreftsykdom følger ofte mange sammensatte problemer som rammer både den syke og deres pårørende. Å få en kreftdiagnose er aldri lett, hverken for den som er blitt syk eller pårørende. Dette er et tilbud både for deg som har nyoppdaget kreft og for deg som har levd med sykdommen over tid.

Tromsø kommune har en kreftsykepleier ved hver hjemmetjeneste enhet, samt en kreftkoordinator for hele kommunen.

  • Vi har spesialkunnskap om kreftsykdom, lindrende behandling og omsorg til alvorlig syke og døende.
  • Vi bidrar med samtale, støtte, informasjon og veiledning for pasienten om sykdommen og de plagene den kan medføre.
  • Vi gir støtte og hjelp til voksne og barn som pårørende.
  • Vi kan kontaktes av pasient og pårørende, og kan bidra med å opprette kontakt i forhold til andre hjelpeinstanser.

Tjenesten er gratis.

Tilbud om oppfølging fra kreftsykepleie gis etter muntlig eller skriftlig henvising til

Tildelingskontoret for omsorgstjenester
eller til telefon 77 79 05 78 (mandag-fredag kl 0800-1500)

Kontaktinformasjon

Omsorgstjenesten Fastlandet
Kreftsykepleier Mai Brit Strømme: 954 80 189/ 77 79 20 06
mai-brit.stromme@tromso.kommune.no

Omsorgstjenesten Sentrum
Kreftsykepleier Pirjo Bergum: 907 31 927
pirjo.jensen@tromso.kommune.no

Nordøya hjemmetjeneste
Kreftsykepleier Kristin Bergum: 928 10 164
kristin.bergum@tromso.kommune.no 

Kvaløya hjemmetjenesten
Kreftsykepleier Karen Isaksen: 971 47 218
karen.isaksen@tromso.kommune.no

Nyttige lenker

Brosjyre om kreftsykepleie i Tromsø kommune 
Kreftlinjen - Snakk med oss om kreft, rettigheter og muligheter - vi har god tid
Kreftforeningen               
Vardesenteret på UNN - et tilbud for kreftpasienter og pårørende
Treffpunkt - møteplass for barn og unge som har alvorlig sykdom i familien
Kurbadet