Besøksadresse: B.A.Løvoldsveg 12, Kroken
Postadresse: B.A.Løvoldsveg 12, 9022 Krokelvdal
Telefon: 776 04 850
Telefaks: 776 04 851

Internett: www.krokenlegekontor.no

Leger
Jan Isak Mikalsen
Ann-Trude With Notø
Jan Gunnar Svendsby
Erlend Fagerjord

Mer informasjon: