Kulturhuset har som hovedformål å være et kommunalt verktøy for gjennomføring av kommunens kulturpolitikk gjennom å være et sentrum for varierte kulturaktiviteter og ytringer.

Driften er lagt opp slik at hele kommunens befolkning skal kunne gjøre seg nytte av husets tilbud.

Ansatte