Tromsø formannskap vedtok i møte 10. januar 2017 følgende:
 
 1. Forslag til kommunedelplan for kultur 2017 – 2020 – Så og spire lokalt – vokse internasjonalt. Om deltakelse, vekst og kultur i den arktiske hovedstaden – legges ut til offentlig høring med merknadsfrist 1. mars 2017. 
   
 2. Tromsø kommune ønsker også særskilte innspill på følgende i forbindelse med kulturplanen:
  1. Hvordan kan rammevilkårene for freelance kulturutøvelse forbedres?
  2. Hvordan kan bibliotekene brukes for å løfte frem litteraturmiljøene i større grad?
  3. Bør det etableres et kommunalt kulturråd på lik linje med idrettsrådet? Hva skal i så tilfelle oppgavene til dette rådet være?
  4. Hvordan kan kulturtilbud for ungdom i bydelene og distriktene utvikles?
  5. Hvordan børe et ungdommens kulturkort utformes, hva kan aktørene bidra med og hva vil det bety for kulturaktørene?

Vi inviterer alle kulturpolitisk interesserte, kulturaktører, festivaler og institusjoner, foreninger, statlige og fylkeskommunale organer innen kulturfeltet, aktuelle kommunale tjenester, eldrerådet, ungdomsrådet, rådet for mennesker med nedsatte funksjonsevner, bydelsråd og utviklingslag til å komme med innspill til denne høringsutgaven av kulturplanen. Kulturplanen er en plattform for samarbeid, og vi ønsker flest mulig forslag og innspill til forbedringer slik at vi kan gjøre Tromsø til et ennå bedre sted å vokse opp, bo og leve.

Last ned kulturplanen i PDF-format.

Planen i trykt papirutgave kan også hentes i bytorget i Rådhuset, eller kontakt Bi Haavind på Kultur og idrett bi.haavind@tromso.kommune.no  

Følg med på kulturplanens facebookside Kultur Tromsø 2017 – 2020 - der alle merknader til kulturplanen fortløpende blir lagt ut, og det er mulig å komme med ytterligere innspill og kommentarer.

Høringsuttalelser til kulturplanen sendes postmottak@tromso.kommune innen 1. mars.

Etter høringsrunden blir alle merknader vurdert, og den bearbeidete utgaven av kulturplanen blir deretter framlagt til politisk behandling for endelig vedtak i Tromsø kommunestyre.