Hva er pensum?

Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 med forskrifter.
Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken kan kjøpes hos VINN.

Hva koster det?

Det koster 400 kroner per gang. Påmeldingen er bindende.
  • Prøvegebyret må være betalt på forhånd til konto 4750 05 08236.
  • Innbetalingen merkes med referanse: 16203-13000-2423.
  • Husk å ta med kvittering når du skal gjennomføre prøven.

Hvor og når tar du prøven?

Prøven tas på hverdager fra klokken 9-13 på Servicetorget i første etasje på rådhuset. Ring 77 79 00 00 for å avtale tid.
Du kan også ta prøven i andre kommuner.

​Gjennomføring av prøven

  • Kunnskapsprøven er en prøve med 30 spørsmål, hvor minst 24 av dem må besvares rett. Til hvert spørsmål er det oppgitt svaralternativer.
  • Det er to ulike kunnskapsprøver: En for salgsbevilling og en for skjenkebevilling.
  • Du har 60 minutter på deg til å svare.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. 

Tilrettelegging ved spesielle behov:

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).
Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd, ring 77 79 00 00.

​Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Når får jeg prøvebevis?

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette utstedes umiddelbart etter at prøven er bestått.