Igangsetteropplæring av selvorganisert selvhjelp

Tromsø kommune tilbyr selvorganiserte selvhjelpsgrupper som metode for å kunne aktivt ta tak i egen livssituasjon. I den forbindelse skoleres det fortløpende igangsettere. Igangsetteren vil inngå i et nettverk av igansettere. Dersom du, eller du vet noen, som kunne tenke seg å være igangsetter, se informasjon

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

selvhjelp  Tilbudet er utviklet etter modell fra Selvhjelp Norge

Selvhjelp er å ta utgangspunkt i en opplevelse av et problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandringer.

Alle som føler et behov for å gjøre noe med en krevende hverdag kan gå i selvhjelps grupper. Gruppen består av 4 - 8 personer og settes i gang av igangsetter som setter rammer for prosessen. Gruppen blir etterhvert selvgående. Alle har ressurser - det gjelder å ta de i bruk. 
Les mer