Gunn-Britt Eikjok Andreassen er teamleder for KUTT-teamet. Hun er klinisk sosionom med videreutdanning i familieterapi og voksenpedagogikk. Hun har mastergrad i praktisk kunnskap og undervisningserfaring både fra barne-, ungdomsskole og høyskole. Hennes praksis strekker seg over flere fagfelt, som barnevern, psykososialt arbeid med kriser og katastrofer på sykehus, familievern og kvinnehelsearbeid.

Telefon: 474 51 582
E-post: gunn.britt.eikjok.andreassen@tromso.kommune.no

Geir Steinar Eriksen er autorisert psykolog med klinisk spesialutdannelse innen barn og ungdom, arbeids- og organisasjonspsykologi, og konflikthåndtering. Han har også utdannelsesbakgrunn fra økonomi og administrasjon med hovedvekt på OU prosesser og ledelse. Han har arbeidserfaring fra BUP ( barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), PPT ( pedagogisk psykologisk tjeneste) og rus og psykiatri feltet på UNN/ROP.

Telefon: 907 32 770
E-post: geir.steinar.eriksen@tromso.kommune.no
 

Administrativ leder for KUTT teamet er enhetsleder for PPT Rolf Øistein Barman-Jenssen.

Om KUTT

KUTT skal bistå Tromsø skolene med utvikling, veiledning og konsultasjon av gode læringsmiljø. Målsettingen er å utvikle skolens egen kompetanse på individ-, gruppe – og systemnivå. KUTT’s flerfaglige bakgrunn gir mulighet for å belyse en sak på alle tre nivåer samtidig.
 
”Teamets oppgave er å bistå barne- og ungdomsskoler i Tromsø, samt fagpersoner i PPT (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste) med kompetanse i å arbeide med barn – klasser – foreldre og system. I tillegg skal teamet knytte kontakt med høgskole og universitet".
(Strategidokument for lærings- oppvekstmiljø i Tromsø kommune J. nr. 4/39)
 
KUTT arbeider etter det rektor definerer som sitt arbeidsproblem. Ved henvendelser til KUTT fra foreldre eller andre instanser henvises disse alltid til rektor. Rektor har dokumentasjons ansvar så lenge KUTT samarbeider i saken.
 
”Et overgripende mål for KUTT  er at alle skolebarn skal gå ut av skolen med en god selvfølelse og med forutsetninger for å utnytte sine ressurser. KUTT samarbeider med skoleledelse og andre personalgrupper for å skape et skolemiljø som på best mulig måte støtter hver elev i sin sosiale og faglige utvikling".
(Rapport Evaluering av Kommunalt innsats- og utviklingsteam (KUTT) Januar 2009)

KUTT er også med i atferdsrettede tiltak på barnetrinnet der rektor kan søke om økonomiske midler. Målet er at skolen og foresatte i samarbeid med KUTT skal søke etter muligheter for endringer. Det lages kortsiktige mål som evalueres underveis. Forutsetningen for å få innvilget et slikt tiltak er et samarbeid mellom skolen og hjemmet, eventuelt også andre hjelpetjenester.

SØKNADSSKJEMA ATFERDSRETTET TILTAK PÅ BARNETRINNET.docx (DOC) (PDF)