Kvaløya hjemmetjeneste representerer stort mangfold innafor pleie og omsorg. Vi har den ordinære hjemmetjenesten representert med to avdelinger og et dagsenter.  

Kvaløya Hjemmetjeneste har også en VIP avdeling med to funksjoner, vikarpool og ressursstyring på hele enheten. I tillegg har vi i samarbeid med Nordøya hjemmetjeneste et utviklingssenter for Hjemmetjenester i Troms.

Kontakt oss

Adresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
Telefon: 77 60 48 00
E-post


Ansatte


Enhetsleder Roar Evjen
Telefon: 918 79 360

Førstesekretær Turid Bertheussen
Telefon 77 60 48 03

Personalkonsulent Lillian Bakken
Telefon : 952 55 074

Kreftsykepleier Karen G. Isaksen
Telefon: 77 60 48 07/ 971 47 218

Fagsykepleier Liv Karlsen
Telefon: 468 41 158

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Troms

Fagleder May Iren Bendiksen 
Telefon: 907 32 983

Fagleder Elisabeth Sausjord 
Telefon: 456 38 074

Åpningstider

Åpningstider mandag til fredag:
15. september - 14.mai : 08.00 - 15.45
15. mai - 14. september 08.00 - 15.00

Kontaktinformasjon kveld/natt og helger:
Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt legevakten på telefon 116 117. Vakttelefonene på de ulike avdelingene vil og være betjent på kveld og helg.

Avdeling Kvaløysletta

Avdeling Kvaløysletta
Adresse: Blåmannsvegen 10, 9101 Kvaløysletta

Avdelingsleder: Merethe Bakken
Telefon: 991 09 310

Telefon: 77 60 48 22
Vakttelefon: 995 72 645

Avdeling Kvaløysletta er ordinær hjemmetjeneste hvor hovedbasen og kontorene ligger på Kvaløya hjemmetjeneste i 1 etasje. Vi gir tjenester innenfor et stort geografisk område, og har derfor delt avdelingen inn i to soner.

Sone Nord strekker seg fra Kvaløyågen i nord, sørover til Eidkjosen, Tromsø kommune på Ringvassøya, samt de andre øyene i nord, bl.a Vengsøy.
Sone Sør strekker seg utover til Tromvik, Straumsbukta og Tromsø kommune på Malangshalvøya.

Avdeling Brensholmen

Brensholmen
Adresse: Havtunvegen, 9118 Brensholmen

Avdelingsleder: Elisabeth Storslett
Telefon: 414 08 250
E-post: elisabeth.storslett@tromso.kommune.no

Telefon: 77 66 11 87/ 88  
Vakttelefon: 958 95 074 - betjent hele døgnet

Presentasjon av Havtun bo- og servicesenter

Dagsenter

Kvaløya dagsenter
Besøksadresse: Blåmannsvegen 10, 9101 Kvaløysletta

Daglig leder: Gerd Marit Nilsen
Telefon: 916 23 799/ 77 60 48 18
E-post: gerd.marit.nilsen@tromso.kommune.no

Vi holder til i 2 etasje på Kvaløysetta sykehjem som ligger midt i hjertet av sykehjemmet. Vi samabeider ofte med sykehjemmet om ulike aktiviteter.

Dagsentret er et tilbud for alle eldre tilhørende områdene under avd. Kvaløysletta. Tilbudet er åpent fra kl 10 - 14 hver dag. Dagsentertilbudet omfatter aktivitivitetstilbud, i hovedsak trivselsaktiviteter som samtaler, høytlesing, minnearbeid, musikk, tur ut, humor og aktiv tilstedeværelse. Det blir servert frokost, middag og kaffe hvor brukerne får hjelp etter behov.

Hver torsdag er det gudstjeneste med påfølgende kaffe. Frelsesarmeen har og faste møter siste mandag i hver måned. Dagsentret er et viktig og tilrettelagt tilbud for våre brukere. Det gir dem et sosialt møtepunkt i hverdagen, trygget av godt kvalifisert personell.

Vikarpool Kvaløya, (ViP)

Vikarpool Kvaløya (ViP)
Besøksadresse: Blåmannsvegen 10, 9101 Kvaløysletta

Avdelingsleder: Kari Solberg
Telefon: 77604820
E-post: kari.elisabeth.solberg@tromso.kommune.no

Vakttelefon: 95411928

Vår oppgaver er å serve de ulike avdelingene med to ulike funksjoner, vikarer og ressursstyring.

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Troms

Hvilken hjemmetjeneste tilhører du?

Her finner du en oversikt over hvilken hjemmetjeneste du tilhører.

Tjenestebeskrivelse