Besøksadresse: Første etasje på Kvaløysletta sykehjem
Postadresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
Telefon: 776 06 910
Telefaks: 776 06 911

Internett: www.kvaloyslettalegekontor.no

Leger
Bjørn Bø (også Brensholmen legekontor)
Astri Medbø (også Vengsøy legekontor)
Arne Markus Steinholdt
Chun-Lan Zhang (også Brensholmen legekontor)
Stian Nergård
Camilla Lundberg
Clas Hammari Kristensen

Mer informasjon: