Besøksadresse: Første etasje på Kvaløysletta sykehjem
Postadresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
Telefon: 776 06 910
Telefaks: 776 06 911

Internett: www.kvaloyslettalegekontor.no

Mer informasjon: