Slik blir du låner
For å bli låner hos oss må du ha et lånekort. Du kan få utstedt et lånekort på en av våre avdelinger, men du kan også bruke et kort fra et annet bibliotek dersom det er et nasjonalt lånekort.
Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss.

For å få opprettet lånerkort trenger du å ta med gyldig legitimasjon med bilde. Registrér deg som låner på nett,  Du kan også velge papirformat (DOC) (PDF) av samme skjemaet. Fyll dette ut og ta med til biblioteket for å få lånekort. Lånekortet får du straks, og det er gratis når du er ny låner.

Barn under 15 år må ha underskrift av foreldre eller foresatte for å få lånekort. Alle over 15 år må vise legitimasjon. Innmeldingsskjema for barn (DOC) (PDF).

Lånekortet er personlig og må tas med når man skal låne. Tap av lånekort må straks meldes til biblioteket. Nytt lånekort utstedes mot et gebyr etter gjeldende satser.

Utlån
Man kan låne så mange bøker man ønsker. Lånetiden er 30 dager. For spesielle samlinger har biblioteket egne regler. Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen. Gebyret kan betales på biblioteket, eller via nettbank ved innlogging på bibliotekets nettside, der låneren får opp gebyret og kan betale derfra.

Ansvar ved tap eller skade
Låneren er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet. Tap og skade må erstattes etter vedtatte satser. For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig.

Reservering/innlån
Det er anledning å få reservert materiale som er utlånt, men biblioteket kan gjøre unntak fra denne regelen. Dersom biblioteket ikke har det materiale brukeren trenger, skal biblioteket forsøke å skaffe det fra et annet bibliotek. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler.

Låner-informasjon
Låneren plikter å opplyse biblioteket ved endring av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Brudd på regler
Brudd på reglementets bestemmelser kan medføre tap av lånerett.

Borrowing Regulations (English)

Use of the library
Anyone may obtain a library card. This will allow you to borrow books and media items from the library. Children below 15 years must obtain a signature from their parent or guardian. For persons older than 15, a proof of identification must be produced to obtain a library card. Your library card is personal and has to be presented each time you borrow library items. Loss of a library card must immediately be reported to the library. Library cards are free-of-charge. A fee will be charged, however, if a card is lost and needs to be reissued.

Application form for adults (DOC) (PDF)
Application form for children (DOC) (PDF)

Borrowing procedures
You can borrow as many books as you like for up to 30 days. For specific collections, we have separate regulations. You will be charged a fee for material you do not deliver back in time.

Loss or damage
The borrower is responsible for all items borrowed at the library. A replacement charge will be applied for lost or damaged material.

Reservations
You may reserve items that are not available at present, but the library is entitled to some exceptions. We will also try to loan requested items from other libraries if at all possible.

Personal information
The owner of any library card is obliged to inform the library of any changes regarding name, address, phone number and e-mail address. Breaking the library regulations may result in losing the right to borrow material.