Vi er et tverrfaglig opplæringskontor og lærebedrift, med 64 løpende lærlingplasser fordelt på ti ulike fag. Alle fagene fører til fagprøve.

Fagleder: Rune Birkelid
Telefon 900 65 313

Kontakt oss

Tromsø kommune er godkjent som tverrfaglig opplæringskontor og lærebedrift. Her finner du kontaktinformasjon til de som jobber på Opplæringskontoret.

Rune Birkelid, fagleder
Telefon 900 65 313
Hovedansvar for: Ordinære lærlinger i Helsearbeiderfaget, Vekslingsmodellen,  IKT-servicefag, Kontor- og administrasjonsfaget, Feierfaget og andre tekniske fag.

Ann-Sissel Hilmarsen, administrasjonskonsulent
Telefon: 947 89 822

Bård Aamodt, rådgiver/ saksbehandler
Telefon: 906 38 634
Ansvar for ordinære lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vibeke Beate Johansen, fagkonsulent
Ansvar for lærlinger i vekslingsmodellen, barne- og ungdomsarbeiderfaget. Er på kontoret en dag pr uke.

Hvordan søke?

Alle som søker lærlingplass må igjennom et intervju/ samtale  og vil bli vurdert ut fra karakterer og fravær samt interesse for faget.

Alternativ 1- (obligatorisk):
Du søker gjennom nettstedet www.vigo.no . Dette er siden for deg som ønsker å søke videregående opplæring i skole eller bedrift. Dette gjøres på skolen du går på.

Alternativ 2:
I tillegg kan det sendes  en personlig søknad til Tromsø kommune. Her kan du også sende tilleggsopplysninger som ikke kan registreres på vigo.no. Skjema finner du her (DOC) (PDF).
Søknad sendes til postmottak@tromso.kommune.no, eller i posten til Tromsø kommune, Personaltjenesten (Rådhuset), Pb 6900, 9299 Tromsø

Godkjente lærefag

• Barne- og ungdomsarbeiderfaget
• Helsearbeiderfaget
• IKT – servicefag
• Mediegrafikerfaget
• Kontor /administrasjonsfaget
• Institusjonskokkfaget
• Feierfaget
• Yrkessjåførfaget​
​• Dataelektronikerfaget
• Idrettsanleggfaget

Hva tilbyr vi i læretiden?

Som lærling har rett til å:
 • Få opplæring i arbeidstiden som i størst mulig grad dekker læreplanen i faget.
 • Bli gitt mulighet til refleksjon og studietid.
 • Få tatt fagprøven før læretiden går ut eller umiddelbart etter.
 • Få samme behandling som ordinært ansatte forøvrig.
 • Å bli inkludert  som ansatt
 • Få avlagt 2.-gangs fagprøve, men arbeidsgiver har ikke plikt til å forlenge læretiden din.
 • Få spesielt tilrettelagt opplæring og avvikling av fagprøven/ kompetanseprøve dersom du har en eller annen form for funksjonshemning eller har inngått annen særlig avtale.

Som lærling er du også arbeidstaker

Lærligene må sette seg inn i rettigheter og plikter innen for lovverket, tariffavtaler, kontrakter og bedriftsinterne reglementer. En rekke av læretiden, gjennom rollen som arbeidstaker og kollega. Bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven pålegger lærlingen å medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø, på lik linje med andre arbeidstakere.
I tilegg fastslår Opplæringsloven at lærlingen har et betydelig ansvar for egen lærling:
 • Lærlingen har hovedansvaret for egen læring
 • Skal bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø: Dette kan være oppmøte, arbeidstid og orden.
 • Skal planlegge, gjennomføre og vurdere opplæringen  som finner sted
 • Skal dokumentere egen opplæring
 • Har ansvar for å fullføre nødvendig teoriopplæring som følge av manglende skolefag eller ikke bestått. (Dette kan innebære å melde seg på og følge undervisningstilbud i eller utenfor arbeidstid, samt melde seg opp som privatist og avlegge manglende eksamener) Lærebedriften skal være orientert om slike mangler i teoriopplæringen slik at opplæringen kan tilrettelegges så langt det er mulig.