Satsningsområder

For barnehageåret 2016-2017 vil satsningsområder for barnehagen være uteliv, inspirasjon fra Reggio Emilia og språk.

Når det gjelder uteliv vil vi være mye ute i all slags vær. Vi vil bruke Jungelstedet og jobbe med lek, aktivitet og læring i og med naturen.

Reggio Emilia er en by i Nord-Italia og er blitt et begrep for en pedagogikk som bygger på en dyp respekt for barnet og barns medvirkning. Dialogen og hvordan man snakker med barn er et nøkkelord. Reggio Emilia handler også om å gi barna mange måter å utrykke seg på, og barna er med på å skape sine egne læringsarenaer. Dette blir spesielt synlig i hvordan vi jobber med prosjektene i barnehagen vår.

Språk og språkutvikling er en viktig del av det pedagogiske arbeidet. Språk er viktig for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barna kan sette ord på erfaringer, kommunisere med voksne og andre barn, fortelle om ting, reflektere og diskutere i lag med andre.
Høsten 2016 starter personalet med Språkløyper for barnehager. Dette er et kompetansehevingsopplegg for personalet med et mål om å styrke barnehagens daglige arbeid med barns språklæring gjennom ulike leseaktiviteter.

Våre planer

Her finner du våre planer og informasjon fra barnehagen.