LakselvbuktLakselvbukt bo- og servicesenter har 6 leiligheter (omsorgsboliger) og 4 korttids-/avlastningsplasser.

Søknad
Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester.

I tillegg til drift av bo- og servicesenter har avdeling Lakselvbukt ansvaret for hjemmetjenestefunksjonen i området. Hjemmetjenesten har kontor i senteret. Det geografiske området de dekker strekker seg fra Jøvik til Lakselvbukt, oppover Lakselvdalen til kommunegrensa og videre til kommunegrensa mot Laksvatn. Avdelingsleder er Mari Ann Benonisen.

Lakselvbukt bo- og servicesenter er en avdeling av Omsorgstjenesten Fastlandet.

Lakselvbukt bo- og servicesenter
9042 Laksvatn
Telefon: 77 65 36 10
Telefaks: 77 65 36 11

Enhetsleder
Brit Fosse
E-post: brit.fosse@tromso.kommune.no
Telefon: 777 92 003 / 926 22 875