Tromsøregionens landbruksforvaltning har kontorsted på Storsteinnes og i Tromsø. Kontoret har for tiden åtte ansatte. Kontoret skal forvalte tilskudds- og lovsaker på landbruksområdet for Balsfjord, Tromsø og Karlsøy kommune. 

Postadresse
Post til Tromsøregionens landbruksforvaltning skal sendes til:
Tromsøregionens landbruksforvaltning 
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Besøksadresse
Hovedkontoret til Tromsøregionens landbruksforvaltning er lokalisert i bygget til Landbruk Nord Eiendom, Rådhusgata 4, Storsteinnes. Tromsøkontoret er på rådhuset i Tromsø.
 
Ansatte i Tromsøregionens landbruksforvalting
 
Jørgen Bjørkli Enhetsleder 77 72 26 37 Ledelse, lovsaker, planarbeid, tilskuddsforvaltning
Kurt Olsen Fagkonsulent 77 72 26 32 Tilskuddsforvaltning: Produksjonstilskudd, nydyrkingssaker
Svanhild Sandnes Sekretær 77 72 26 35 Tilskuddsforvaltning: Sykeavløsning, regionalt miljøprogram,
BU
Gunnar Kvaal Rådgiver 77 72 26 36 Skogbruksforvaltning, veibygging, skogkultur
Lars Petter Granmo Rådgiver 902 26 575 Lovsaker, planarbeid og skogbruksforvaltning, veibygging,
skogkultur
Arnhild Steinsvik Konsulent 77 72 26 33
77 79 02 22
Tilskuddsforvaltning, produksjonstilskudd, regionalt
miljøtilskudd, BU, sykeavløsning
John Harald Johansen Konsulent 77 72 26 34
77 79 0 405
Lovsaker
Magne Haugstad Rådgiver 77 72 26 31 Lovsaker, BU-saker

Arnhild Steinsvik, John Harald Johansen og Lars Petter Granmo har i utgangspunktet to kontordager i uka i Balsfjord, og er ellers å treffe på rådhuset i Tromsø.