Tromsøregionens landbruksforvaltning opphørte 31.12-2017. Landbruksfaglige rådgivere i Tromsø kommunen er nå tilknyttet Avdeling for Bymiljø, enhet Klima og miljø.

Kontaktpersoner:
Leder for Klima og miljø: Turid Bye
Landbruksfaglige rådgivere: Arnhild Steinsvik, John Harald Johansen og Lars Petter Granmo er å treffe på rådhuset i Tromsø.

Kontaktinformasjon finner du under "Kontakt" på fremsiden av våre hjemmesider.