Besøksadresse: Karlsøyvegen 12 (3. etasje på Jekta)
Postadresse: Karlsøyvegen 12, 9015 Tromsø
Telefon: 776 79 888
Telefaks: 776 79 887

Internett: www.langneslegesenter.no

Leger
Øyvind Skyberg
Kristine Rognmo-Hodge
Stian Martinussen
Håvard Nesheim
Glenn Ole Severinsen
Christine Hesla
Rune K. Vittring
Børge Hart

Mer informasjon: