Enhetsleder: Berit Ingrid Aasmo
berit.ingrid.aasmo@tromso.kommune.no
Mobil: 959 34 643
Adresse: Ørnevegen 4, 9015 Tromsø
Telefon: Sentralbord 77 78 54 00
langnes.skole@tromso.kommune.no

Hjemmesider
Langnes skole


Kort om skolen
Langnes skole ble åpnet høsten 2004. Skolen har seks paralleller og har dette skoleåret 487 elever. Skolen er organisert i sju læringsbaser, som består av flere rom i ulike størrelser, med plass for inntil 80 elever. Den tilrettelegges for nye pedagogiske og organisatoriske modeller.

Satsningsområder

  • Lesing
  • Elevsamtalen
  • Kreativitet og kultur

Aldersblanding
Et viktig tiltak for å legge bedre til rette for tilpasset opplæring, opplevelse av sosialt og faglig fellesskap og redusere grunnlaget for vold og mobbing, var innføringa av aldersblanding fra høsten 2006.

Verneombud
Monica Andreassen