Legevakta

Telefon: 77 62 80 00
Adresse: Sykehusvegen 30, 9019 Tromsø
Postadresse: Postboks 32, 9038 Tromsø

Enhetsleder: Helga Kramvik
Telefon: 77 79 02 26/ 928 19 494
E-post: helga.kramvik@tromso.kommune.no

Overlege: Anton Giæver
Telefon: 77 62 80 07/ 905 80 777
E-post: anton.giaver@skansen.nhn.no

Avdelingsleder: May Elin Sømhovd
Telefon: 77 62 80 02/ 958 04 962
E-post: may.elin.somhovd@tromso.kommune.no

Åpningstid: Legevakta har døgnåpent
Mellom kl 0800-1600 på ukedagene kan de som ikke har fastlege i Tromsø ta kontakt.
 

Når liv og helse står på spill - ring nødtelefon 113


Praktisk informasjon   

Andre tjenester tilknyttet Legevakta

Ansatte


Vi hjelper deg når det haster
Legevaktas oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som må behandles så raskt at fastlegen ikke kan benyttes.

 • Livstruende sykdom eller skade
 • Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette
 • Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring å vente med legekonsultasjon til neste dag
 • Utålelige symptomer (smerte, kvalme eller liknende)

Om natten er Legevakta kun for de mest alvorlig syke og skadde pasientene.
Legevakta er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt!
På hverdager skal du primært søke legehjelp hos din fastlege. Når legen har ferie skal han/hun anvise en vikar. Legene har i sin åpningstid avsatt timer for å kunne gi øyeblikkelig hjelp.

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når du trenger

 • Sykemelding
 • Fornying av resept
 • Varige plager uten forverring

Dersom du ikke har fastlege i Tromsø kan du enkelt bytte til fastlege her. Dette kan enten gjøres på nett eller på telefon til fastlegeordningen.

Les mer under Almennlegetjenesten og Fastlegeordningen

Ring og spør hvis du er usikker!
Ring og spør hvis du er usikker. Vi er her for å hjelpe deg! Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger. I mange tilfeller vil vi kunne hjelpe deg på telefon, så slipper du å reise til Legevakta.

For å kunne hjelpe deg best mulig trenger vi ofte informasjon om tilstanden din, eventuelt feber, om tidligere sykdommer og om faste medisiner.

Dette kan være lurt å ha i huset

 • Termometer
 • Febernedsettende stikkpiller/ tabletter til barn
 • Smertestillende tabletter
 • Nesespray
 • Plaster/ bandasjer
 • Telefonrådgivning er gratis. Alle samtaler blir tatt opp på bånd.

På Legevakta hjelper vi alltid de sykeste først!
De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til Legevakta ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden må du henvende deg til sykepleier. Legen kan også bli utkalt til akutte hendelser. Derfor kan ventetiden bli lengre enn forventet.

Eksempler som blir behandles uten ventetid

 • Alvorlige brystsmerter
 • Alvorlige pusteproblem
 • Mistanke om hjernehinnebetennelse
 • Store blødninger
 • Alvorlige allergiske reaksjoner
 • Sterke smerter

Hvis du må vente er det fordi andre trenger hjelpen raskere!

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -14.00
På telefon: 08.00-15.00

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen