Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lekeplasser

I Tromsø kommune har vi ca. 80 kommunale lekeplasser. I tillegg kommer mange private plasser ute i boligfeltene som forvaltes av borettslag og sameie. Noen er gode plasser, mens andre har behov for en standardheving, som blir gjennomført etter hvert som det innvilges midler. Eiendom Park har laget en rapport over situasjonen for de kommunale lekeplassene,"Plass for lek". Rapporten er utgangspunkt for oppgradering av leketilbudet i byen.

Sikkerhet på lekeplasser

Park og veg har ansvaret for sikkerheten på kommunale lekeplasser og på uteområdene til skolene og barnehagene. Alle som eier og driver en lekeplass har ansvar for at barn ikke unødig utsettes for ulykkesrisiko. "Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr" omfatter nytt og gammelt utstyr, også egenprodusert, som er laget for lek. Forskriften stiller krav til at det skal være fallunderlag der fallhøyden er over 60 cm. Underlaget skal være støtdempende. Kvaliteten på underlaget er avhengig av fallhøyden. Farlige momenter på lekeutstyret kan være ulike typer av åpninger der barna kan klemme seg eller sette seg fast med klær. En sklie kan være så farlig at den må utskiftes.

Forskriftens krav stilles til eier av lekeplassutstyret. Det være seg borettslag, velforening, barnehage eller kommune. Park og veg har utarbeidet en sjekkliste (se nedenfor) til hjelp i arbeidet med å få sikre lekeplasser i kommunen. Kommunale lekeplasser har egne rutiner.

Tilskudd til lek og friluftsliv

Tilskuddsordningen «Lek og friluftsliv» skal bidra til å sikre gode anlegg for lek og friluftsliv gjennom å fremme frivillig engasjement og aktivitet. Det gis tilskudd til opprusting og nyanlegg av lekeplasser, som f.eks. innkjøp av materialer, lekeutstyr og beplantning.

Det gis også tilskudd til enkle fysiske tiltak i nærmiljøet som fremmer friluftslivet.
Det er hittil satt av 250.000 kr hvert år som fordeles ut fra type tiltak og aktiviteten det vil skape i nærmiljøet. Det legges vekt på egenandel, dugnadsinnsats og om tiltaket vil utløse andre midler.
 
Midlene tildeles i hovedsak frivillige lag og organisasjoner som driver anlegg for lek og friluftsliv. Ordningen har prioritert felles private lekeplasser, mens velforeninger som arbeider med kommunale lekeplasser har vært prioritert deretter. Søknader fra foreldreutvalg ved kommunale skoler og barnehager er ikke gitt tilskudd fra denne ordningen, da disse tiltak forutsettes dekket under kommunens egne budsjett.

Søknadsfrist er 1. desember hvert år.

Last ned søknaden

Nærmiljøanlegg

I noen tilfeller kan det søkes midler for ordningene som gjelder nærmiljøanlegg. En rekke skoler og velforeninger i Tromsø har i samarbeid med Park og veg søkt og fått tildelt spillemidler til nærmiljøanlegg. Se idrettsanlegg.no.

Det er Kulturdepartementet som deler ut statlige midler som stønad til etablering av nærmiljøanleggene. Tiltakene har ført til en vesentlig standardheving i uterommet. Nærmiljøanleggene er, som ordet sier, et anlegg for nærområdet. Alle kan altså bruke de nye fasilitetene.

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: