Seksjonsleder: Siv Jenssen 
Telefon: 958 80 811

Postadresse: Personal og organisasjon, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, 9299 Tromsø
 

Ansatte

Behandling av lønn fordelt etter fødselsdato

Anne-Torill Bekkeli, 909 63 714
Behandler fødselsdatoer fra 1 til og med 7, 28.

Hanne Hagerup, 948 02 136
Behandler fødselsdatoer fra 8 til og med 13, 29.

Anette Antonsen, 909 63 492
Fagkoordinator lønn.

Janne Idstrøm, 902 90 378
Behandler fødselsdatoer fra 14 til og med 20, 30,31.

Siv Olsen, 482 14 593
Behandler fødselsdatoer fra 21 til og med 27.

Felles epostadresse til lønnsteamet

Sykefravær IA-arbeid

Rune Birkelid, 900 65 313
SSB-statistikk

Øyvind Borch Moe, 971 64 529
Råd og veiledning vedr. oppfølging av sykemeldte. Saksbehandling vedr. IA-avtalen, sykefraværsstatistikk

Sykelønnsteamet

Grethe Knudsen, 902 03 839
Saksbehandling av sykemeldinger og foreldrepengerefusjoner m.v.
Behandler fødselsdatoer fra og med 1. til og med 10.

Rita Jenssen, 900 65 417
Saksbehandling av sykemeldinger og foreldrepengerefusjoner m.v.
Behandler fødselsdatoer fra og med 11. til og med 20.

Inger Sandbukt, 948 16 232
Saksbehandling av sykemeldinger og foreldrepengerefusjoner m.v.
Behandler fødselsdatoer fra og med 21 til og med 25.

Ann-Sølvi Wang, 948 02 601
Saksbehandling av sykemeldinger og foreldrepengerefusjoner m.v.
Behandler fødselsdatoer fra og med 26 til og med 31.