Losen lavterskelsenter på Sosialmedisinsk senter gir gratis tilbud til personer fra 18 år.

Lavterskeltjenestens mottak gir tilbud til alle som oppsøker avdelingen, eller som henvises via Tildelingskontoret.

Kontakt oss

Konst. avdelingsleder Beate Ulseth Pettersen 
Telefon: 77 79 12 27/ 404 36 489

Mottak av nye brukere som ønsker tilbud. Telefon besvares kun i åpningstiden. Utenom den kan det legge igjen beskjed på svarer eller sende tekstmelding. Vi ringer tilbake ved første anledning.

Ellen Nilsen: 77 79 06 81/ 991 06 676
Jin Evensen: 77 79 19 95/ 907 43 181
Tone Meland: 77 79 06 76/ 908 08 988

Telefon ekspedisjon: 777 90 400
Telefaks: 77 79 04 01

Post- og besøksadresse
Losen lavterskelsenter
Søndre Tollbodgate 7
9008 Tromsø
losen.lavterskelsenter@tromso.kommune.no

Facebookside

Åpningstider

Åpningstider
Mandag til fredag fra kl 08.15 – 15.00 etter avtale (sommertid 15.05 – 15.09) og kl. 08.15 – 15.30 (vintertid 15.09-15.05)
Mottak nye brukere mandag til fredag fra kl 9.00 til 14.30.

Om tjenestetilbudet

Vi tilbyr samtale og gruppetilbud til personer med utfordringer innenfor psykiske helse, rus og psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet/ skadelig bruk, samt råd og veiledning til pårørende til brukergruppen.

Bekymringsmelding, rus og psykisk helse, kan gis til Losen lavterskelsenter. Avdelingen har ansvaret for vurdering, og om nødvendig gjennomføring av vedtak i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10 (Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige).

Oppfølgingstilbudet skal gis til brukere i hovedforløp 2 og 3, ifølge veileder sammen om mestring

Med utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger gis følgende tilbud:
 • Kartlegging/utredning av psykisk helse og rusbruk.
 • Veiledning av ulike tilbud som gis i kommunen innenfor psykisk helse og rus.
 • Henvisning til rusbehandling, poliklinisk og institusjon, herunder også legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Samtalebehandling for psykisk helse.
 • Oppfølging av brukere før, under og etter et behandlingsopphold, også LAR.
 • Råd og veiledning i henhold til rusproblematikk, samt rusmestringssamtaler.
 • Utarbeide individuell plan (IP) og opprette og koordinere ansvarsgruppen.

Lavterskel psykologtilbud

Lavterskel psykologtilbud
Losen lavterkelsenter har et lavterskel psykologtilbud for voksne med rusproblemer og samtidige lette til moderate psykiske lidelser. Mer informasjon om tilbudet finnes her

Bo-teamet

Det er opprettet et eget bo-team som skal følge opp mennesker som har fått vedtak om midlertidig bolig via NAV (§27 i Lov om sosialtjenester i NAV). Bo-teamet er et samarbeid mellom NAV Tromsø, Boligkontoret og Rus- og psykiatritjenesten. De ansatte i bo-teamet er prosjektkoordinator Torgeir Johansen (NAV), boveileder Ragnar Nilsen (Boligkontoret) og miljøterapeut Vera Utby. 

Tilbud om samtalegrupper høsten 2017

Kurs i hverdagsmestring
Er du mellom 18 og 30 år, står fast i utfordringer som du ønsker å mestre bedre og vil jobbe med dine mål om endring sammen med andre? Da er kanskje dette noe for deg. 
I uke 44 starter vi opp med samtalegrupper der du kan jobbe med egne mål. Det vil bli ukentlige gruppemøter på dagtid, 20 ganger med 1,5 timers varighet.

Tema kan være
 • Det du mestrer bra eller dårlig i hverdagen
 • Utfordringer og valg som du må finne løsning på
 • Problemer knyttet til å være ung og selvstendig
 • Venner og tilhørighet. Hvordan gå veien videre
 • Hva er viktig for meg i livet mitt?
Gruppa vil ha mellom 6-10 deltakere, og to gruppeledere. Det er gjensidig taushetsløfte i gruppen. Det vil si at det som sies i gruppa forblir i gruppa. Dersom dette er noe for deg er det fint om du kan fylle ut påmeldingsskjemaet som du finner nederst på siden. Når du har meldt deg på tar vi kontakt der du får mere informasjon om gruppa og om dette tilbudet er noe for deg. Oppstart i uke 44.

Påmeldingsfrist 17. september
Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet nederst på siden. Kurset er gratis.

Gruppeledere
Kjell Skoglund, telefon 77 79 06 86/ 950 30 904
Mari Pedersen, telefon 77 79 06 99/ 918 78 053 
 

Kurs i mestring av belastning (KiB)
Kurs i mestring av belastning er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Her får du lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning. Kurset går over 10 samlinger med oppstart i uke 43. 

Påmeldingfrist: 8. september
(Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet nederst på siden) Egenandel kr 600.
Les hele programmet her (DOC) (PDF

Gruppeledere
Kjell Skoglund, telefon 77 79 06 86/ 950 30 904
Tone Sedolfsen, telefon 77 79 06 88/ 941 69 841
 

Kurs i mestring av depresjon (KiD)
Kurs i mestring av depresjon er utarbeidet for personer som har hatt eller har symptomer på depresjon. Her får du lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Kurset går over 10 samlinger med oppstart i uke 43. 

Påmeldingfrist: 8. september 
(Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet nederst på siden) Egenandel kr 520.
Les hele programmet her (DOC) (PDF

Gruppeledere
Kjell Skoglund, telefon 77 79 06 86/ 950 30 904
Tone Sedolfsen, telefon 77 79 06 88/ 941 69 841