Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling - fast eiendom

Matrikkelen

Matrikkelen er et landsdekkende register som inneholdende opplysninger om alle landets eiendommer (inkl. eiere), adresser og bygninger:

- Eiendomsdelen inneholder m.a. data om eiendommens grenser, størrelse, beliggenhet, eierforhold, arealbruk, samt en del historiske opplysninger.
- Adressedelen inneholder alle offisielle adresser med tilhørende bolignummer, samt kretsinndelinger (kirke; skole; valg; grunnkrets; post m.m.)

- Bygningsdelen inneholder data om bygningstype, bygningens areal (BRA), byggeår, antall leiligheter og rom; m.m.

I Tromsø kommune er adressedelen og eiendomsdelen i prinsippet komplett. Bygningsdelen er ført for nyere bygg (etter ca. 1984), mens det for eldre bygninger mangler enkelte opplysninger.
Servicetorget og Byutviklingsseksjonen utleverer enkeltopplysninger fra registeret til grunneieren - for eksempel i forbindelse med nabovarsling ved byggesøknad.

Matrikkelføring av registerenheter utføres etter data fra oppmåling, fradeling, sammenslåing og seksjonering. Bygningsdelen føres i hht data fra byggesak, samt ajourhold etter nykartlegging. Adresser føres av kommunens adressemyndighet.

 


Matrikkelgruppen i Tromsø kommune sorterer under Geodatakontoret, Byutvikling

Kontakt:

Guri Woll 77 79 01 18

Geir-Ulf Johansen 77 79 03 97

Besøksadresse:

Rådhuset, Rådhusgata 2, 9299 Tromsø

Postadresse:

Byutvikling
Rådhuset

9299 Tromsø


Eksterne lenker:

 Se Eiendom
• Matrikkelloven
• Matrikkelforskriftene
• Føringsinstruksen for matrikkelen (Statens Kartverk)
• Seksjoneringsloven
• Bruksenhetsnummer (bolignummer)
• Sammenslåing
 

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: