Kommunikasjonsavdelingen gir støtte og råd i informasjonsfaglige spørsmål til hele Tromsø kommune. 

Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonssjef Pål Jakobsen
Telefon 957 65 959

Eirik Linaker Berglund, kommunikasjonsrådgiver, 414 31 318
Eva Meyer Hanssen, kommunikasjonskonsulent, 488 99 078
Ingrid Wiesener, markedskoordinator/annonser, 905 59 744
Birgitte Blandhoel, grafisk designer, 957 05 784
Andrea Ljosnes, grafisk designer, 951 10 228

Felles e-post: kommunikasjonsavdelingen@tromso.kommune.no

Kommunikasjonsavdelingen har organisatorisk tilhørighet til Stab for politisk og administrativ ledelse.
Nærmeste leder er kommunikasjonssjef.

Postadresse: Kommunikasjonsavdelingen, Postboks 6900, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2

Avdelingens arbeid er basert på vedtatt kommunikasjonsstrategi 2015-2018.
Kommunen har også egne retningslinjer for:

De viktigste oppgavene

  • Bistå med aktiv tilrettelegging, råd og opplæring i spørsmål av informasjonsfaglig art for hele organisasjonen
  • Sende ut pressemeldinger, presseinvitasjoner og annen informasjon på vegne av kommunen
  • Annonsering av kunngjøringer og stillingsannonser
  • Videreutvikling og løpende oppdatering av kommunens Internett, intranett, Gatami, Facebook, Twitter, You Tube og Flickr
  • Fornying, planlegging og videreutvikling av nettsidenes struktur
  • Ansvar for opplæring og støtte til ansatte som legger ut informasjon på nettstedene
  • Pleie kommunens forhold til media ved å bidra til åpenhet og gjensidig tillit
  • Bistå ledelsen under krisesituasjoner
  • Forvalte profilhåndboka og kommunevåpenet
  • Fotografi

For media

Media kan fritt laste ned bilder fra kommunen på Flickr. Tromsø kommune og fotograf skal krediteres ved bruk.
Alle pressemeldinger fra Tromsø kommune legges ut på nettsiden.
Nyheter og kunngjøringer fra kommunen finnes her. Følger du oss på Twitter får du med deg hver gang nye meldinger legges ut. 

Ellers er kommunen tilstede på Facebook og LinkedIn.