Vi er et tverrfaglig team som tilbyr lavterskel helsetjenester til innvandrere med flyktningebakgrunn og familiegjenforente i Tromsø kommune. Våre tjenester er først og fremst for nyankomne asylsøkere og nybosatte flyktninger og familiegjenforente, men ved behov bistår vi gjerne også de som har vært i Tromsø en stund, og da gjerne i samarbeid med fastlegene. Alle våre tjenester er gratis.

For helsepersonell og andre som jobber med innvandrere med flyktningebakgrunn:
Vi ønsker å bistå dere i deres arbeid, og oppforderer dere til å ta kontakt ved behov for samarbeid og/eller for rådgivning.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Lege: Johanna Laue 
Helsesekretær: Anne Asla Bentzen

​Adresse: Migrasjonshelseteamet, Killengrensgate 7-11, 4.etg., 9008 Tromsø
Åpningstider: Mandag - onsdag 08:00 - 15:30

Helsesøster:
Kamilla Sofie Thorsteinsen 95402105
May Elin Sømhovd 95804962

Psykiatrsk sykepleier
Reetta Vuourinen 90613624

Jordmor: Helena Roos
Adresse: Sentrum helsestasjn, Killengreensgate 7-11, 9008 Tromsø
Telefon: 911 79 230
Åpningstid: Mandag - fredag 08:30 - 14:30
Jordmor: Timebestilling via e-post jordmortjenesten@tromso.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier: Reetta Vuorinen 
Telefon: 906 13 624

Tilbud for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

For alle nyankomne:
  • Førstegangssamtale og oppfølging hos helsesøster
  • Vaksinasjon hos helsesøster
  • Tuberkuloseundersøkelse og anbefalte screeningundersøkelser hos lege
Ved behov:
  • Legetime og oppfølging
  • Rådgiving og samtale hos psykiatrisk sykepleier
  • Oppfølging hos jordmor for gravide
  • Individuell oppfølging, rådgivning og veiledning