Mindre fasadeendringer

Mindre fasadeendringer er i utgangspunktet unntatt søknadsplikt.

Vilkår

  • Fasadeendringen er i samsvar med plan. Link til BraPlan Link til interaktive kart.
  • Fasadeendringen fører ikke til at bygningens karakter endres, eller 
  • er en tilbakeføring av fasade til dokumentert utførelse
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at fasadeendringen tilfredsstiller kravene i plan – og bygningslovgivningen. 
 
Hva som vurderes som mindre fasadeendringer avhenger av bygningens karakter, hustype, alder og plassering. Det vil i enkelte tilfeller kunne foreligge hjemmel for å nekte fasadeendring jf. eksempelvis i plangrunnlag, eller etter pbl § 29-2 (estetikk).
 
Dersom du er i tvil om vilkårene for mindre fasadeendringer er oppfylt – ta kontakt med Servicetorget.
 
Mindre fasadeendringer er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.
 

 

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00-15.00
På telefon: 08.00-16.45

Servicetorgets oppgaver