Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mortensnes - fantastisk fornying av bydelen


Nå starter vi fornyingen av Mortensnes. Vi starter med del 1 (blå sone), i området Lysaker i løpet av juni 2015. Da skiftes vann- og avløpsledninger som ligger i vegen.
Vi graver ikke på private eiendommer før reguleringsplanen er godkjent og avtaler med grunneiere er underskrevet.

Arbeidet i bydelen Mortensnes er delt inn i fem ulike soner. Klikk her for å se kartet som viser når vi kommer forbi huset ditt. Der ser du når vi kommer til de ulike sonene. Alle huseiere og beboere vil få brev med informasjon om prosjektet. I tillegg inviteres de til folkemøte før arbeidet i deres sone starter.

Her kan du laste ned en brosjyre om prosjektet.

 

Vannet stenges 27.-28. oktober

Mortensnes.jpgFra tirsdag 27. oktober fra kl. 09.30 til 28. oktober kl. 18.00 stenges vannet på øvre del av Mortensnes. Øvrige områder av Mortensnes kan få dårligere trykk i perioden.
Vannet kan komme tilbake tidligere, men det kan også ta lengere tid dersom noe uforutsette oppstår underveis.
Ekrehagen skole og Friluftsbarnehage vil få tilrettelagt midlertidig vann. Vi setter ut vanntanker i tre kryss: Styrmannsvegen/Kapteinvegen, Stuertvegen/Kapteinvegen og Stuertvegen/Losvegen.
Råd til beboere:
  • Tapp opp vann for perioden
  • Det anbefales at hoved stoppekranen på stikkledningen stenges, slik at du unngår luft i systemet
  • Dersom vannet er misfarget når det blir satt tilbake la det renne kaldt vann til det igjen er blankt
Klikk her for å laste ned PDF med detaljert kart som viser hvilke områder hvor vannet blir borte.

Hva gjør vi?

  • Gamle vann- og avløpsledninger skiftes
  • Nytt fortau bygges langs busstraséen
  • Eget sykkelfelt langs busstraséen
  • Vegene oppgraderes til å tåle 10 tonns akseltrykk
  • Kabelselskaper skifter ut gamle strømkabler og fjerner luftspennene, bl.a. inn til husene.

Hvorfor?

Utgangspunktet er et behov for nye vann- og avløpsledninger i bydelen. Ledningene er gamle og avløpsrørene har for liten kapasitet, basert på at nedbøren forventes å øke i årene fremover.
Samtidig trenger Mortensnes trafikksikkerhetstiltak, spesielt med tanke på myke trafikanter. Derfor kommer det eget sykkelfelt og fortau i busstraséer.

Hva må jeg gjøre?

Huseiere i området bør benytte anledningen til å skifte egne rør inn til huset. I anbudet vil entreprenøren gi tilbud på pris og metode for fremføring av nye rør frem til huset ditt. Valg av metode i forhold til pris vil vi kunne være behjelpelig med å vurdere sammen med dere.

Vi legger ferdig et avløpsrør (kloakk), et overvannsrør og et vannrør ut av asfaltert veg. Dermed kan avløpsvann kobles på avløpsrøret og overflatevannet kobles på overvannsrøret som leder dette vannet bort. Årsaken til kravet om separasjon av avløp- og overflatevann er at mengden overflatevann øker på grunn av klimaendringer, noe som legger sterkt press på kapasiteten i våre renseanlegg. Overflatevann trenger ikke rensing, og derfor er det uheldig å blande dette med avløpsvannet.

Hvor lenge varer arbeidet?

Oppgraderingen av Mortensnes er omfattende og vil ta tid. Etter planen vil hele prosjektet stå ferdig i 2022, altså om syv år.
Del 1 (blå sone) vil gå til høsten 2016.

Sonekart som viser framdriften:
 Sonekart.jpg

Trafikkavvikling i perioden

Det er gode omkjøringsmuligheter i området. Følg skiltingen i forbindelse med gravearbeidene.

Busstraséen vil etter hvert bli lagt om, mer informasjon om tidsrom og rute for omkjøringen kommer.

Om ny reguleringsplan

Ny detaljregulering for veg og fortau i del 1 (blå sone) legges ut til offentlig ettersyn i juni 2015. For øvrige soner vil reguleringen starte høsten 2015.
Reguleringen omhandler kun veg og fortau i busstraséer.

Les mer om reguleringsplaner her.

Vil du vite mer?

Prosjektet har en egen side på Facebook "Fantastisk fornying av Mortensnes". Der kan du få oppdateringer underveis.

Kontaktpersoner:
For del 1 (blå sone): jorn.eirik.schjetne@tromso.kommune.no eller ring 77 79 14 91
For øvrig soner: geir.berntsen@tromso.kommune.no eller ring 77 79 14 70

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: