Mortensnes sykehjem ble åpnet i januar 2000 og er en del av Mortensnes omsorgssenter. Senteret ligger fint til med god utsikt til sjøen og til Kvaløya. 

Sykehjemmet har 56 plasser fordelt på avdelingene Utsikten, Bjerkely og Solstua.

Følg oss gjerne på Facebook

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Telefon: 77 79 17 01
Faks: 77 63 68 13
E-post

Adresse: Ørnevegen 6, 9015 Tromsø

Enhetsleder: Berit Mathisen
Telefon: 77 79 17 05 / 991 55 528

Avdeling Bjerkely

Avdeling Bjerkely har 19 plasser.

Telefon til vaktrom: 77 79 17 31
Vakttelefon: 932 30 182

Avdelingsleder: Siv-Renate Klaussen
Telefon: 77 79 17 30/ 469 29 224

Avdeling Solstua

Avdeling Solstua har ni plasser.

Telefon til vaktrom: 77 79 17 37
Vakt telefon: 938 16 198

Avdelingsleder: Elin Kiil
Telefon: 77 79 17 36/ 468 93 774

Avdeling Utsikten

Avdeling Utsikten har 28 plasser.

Telefon til vaktrom: 77 79 17 41
Vakt telefon: 934 83 184

Avdelingsleder: Birgit Skogmo
Telefon: 77 79 17 40 / 469 09 781

Korttidsavdeling Mellomvegen

mellomveien 100_red_600x231.jpgKorttidsavdeling Mellomvegen 100 har 24 korttidsplasser.

Telefon til vaktrom: 481 16 376
Vakt telefon: 480 97 678

Avdelingsleder: Ailin Steffensen
Telefon: 480 92 914

Informasjon til pasienter og pårørende