Telefon: 77 79 17 01
Faks: 77 63 68 13
E-post: post.mortensnes.sykehjem@tromso.kommune.no

Adresse: Ørnevegen 6, 9015 Tromsø

Enhetsleder: Berit Mathisen
E-post: berit.mathisen@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 17 05 / 991 55 528

Velkommen til Mortensnes sykehjem - Informasjon til pasienter og pårørende

Om Mortensnes sykehjem

Mortensnes sykehjem ble åpnet i januar 2000 og er en del av Mortensnes omsorgssenter. Senteret ligger fint til med god utsikt til sjøen og til Kvaløya. Sykehjemmet har 56 plasser fordelt på avdelingene Utsikten, Bjerkely og Solstua. Korttidsavdelingen Tromsøysund ligger på fastlandssiden og er en del av Mortensnes sykehjem. Avdelingen har 24 plasser.

Avdeling Bjerkely

Avdeling Bjerkely har 19 plasser.

Avdelingsleder: Siv-Renate Klaussen
Telefon: 77 79 17 30/ 469 29 224
E-post: siv-renate.klaussen@tromso.kommune.no

Telefon til vaktrom: 77 79 17 31
Vakttelefon: 932 30 182

Avdeling Solstua

Avdeling Solstua har ni plasser.

Avdelingsleder: Elin Kiil
Telefon: 77 79 17 36/ 468 93 774
E-post: elin.kiil@tromso.kommune.no

Telefon til vaktrom: 77 79 17 37
Vakt telefon: 938 16 198

Avdeling Utsikten

Avdeling Utsikten har 28 plasser.

Avdelingsleder: Birgit Skogmo
Telefon: 77 79 17 40 / 469 09 781
E-post: birgit.helen.skogmo@tromso.kommune.no

Telefon til vaktrom: 77 79 17 41
Vakt telefon: 934 83 184

Avdeling Mellomvegen

mellomveien 100_red_600x231.jpg
Korttidsavdeling Mellomvegen 100 har 24 korttidsplasser.

Avdelingsleder: Ailin Steffensen
Telefon: 480 92 914
E-post: ailin.jannie.steffensen@tromso.kommune.no

Telefon til vaktrom: 481 16 376
Vakt telefon: 480 97 678