Har du behov for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag må du søke kommunen om tillatelse. Bruker du motorbåt, fly, snøscooter, ATV, traktor, bil eller motorsykkel i utmark og vassdrag må du kjenne reglene.
 
Regelverket er der for at skog og fjell skal være fri for støy og forstyrrelser fra motorisert ferdsel. Det skal også beskytte naturen mot andre skader.

Når må du søke?

Du må søke etter § 5 i forskriften dersom:
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Nødvendige transporter bør legges på snøføre, siden det gir mindre skader. På snødekt mark kan kommunen etter søknad tillate nyttkjøring med snøscooter for formål som transport av funksjonshemmede eller beboere på omsorgsinstitusjoner, utmarksnæring eller transport av bagasje.

Du kan sende melding etter § 2 og 3 i forskriften:
I en del tilfeller er det kun nødvendig med en melding. Kommunen kan da legge begrensninger på hvor og når du kan kjøre.
Mer informasjon finner du i denne orienteringemn om vilkår for motorferdsel.
 
Kjøring for redningstjeneste, offentlig tilsynstjeneste eller i Forsvarets øvelser er tillatt uten søknad. Les mer om dette hos Miljødirektoratet.

Når får jeg svar?

Husk å søke i god tid. Behandlingstiden er normalt tre uker. For søknader etter § 6 er behandlingstiden fem uker.

Slik søker du dispensasjon

 • funksjonshemmede
 • bagasje
 • fastboende i ervervsmessig øyemed
 • utmarksnæring for fastboende
 • transport av ved
 • unntakstilfeller: særlig behov
 • nødvendig drift av turistanlegg
 • transport i samsvar med byggetillatelse
 • opparbeiding/preparering av skiløyper/akebakker
 • vitenskapelige undersøkelser
 • nødvendig transport av ved
I lenkene kan du også laste ned skjema og sende det som ordinær post.

Har du spørsmål?

Kontakt saksbehandler Roy Arne Fredriksen på epost eller telefon 900 32 982.