Nattjenesten

Nattjenesten yter bistand med avtalte oppgaver til brukere av hjemmetjenester i store deler av kommunen. I tillegg betjener vi kommunens trygghetsalarmer mellom 22.00 og 08.00.
 

Avdelingsleder: Ann-Karin Hausberg
Telefon: 777 91711
E-post: ann.karin.hausberg@tromso.kommune.no
Telefon til vaktrom: 777 91710

Nattjenesten er organisert under Nordøya hjemmetjeneste og holder til i Mortensnes omsorgssenter.

Tromsø kommune brer seg over et stort areal. Vi har derfor avgrenset et geografisk område som vi ivaretar. Den enkelte sone ivaretar brukere med behov for tjenester utenfor disse områdene samt har du trygghetsalarm må du ha nabokontakt.
 

Les også:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen