Avdelingsleder: Ann-Karin Hausberg
Telefon: 777 91711
E-post: ann.karin.hausberg@tromso.kommune.no
Telefon til vaktrom: 777 91710

Nattjenesten er organisert under Nordøya hjemmetjeneste og holder til i Mortensnes omsorgssenter.

Tromsø kommune brer seg over et stort areal. Vi har derfor avgrenset et geografisk område som vi ivaretar. Den enkelte sone ivaretar brukere med behov for tjenester utenfor disse områdene samt har du trygghetsalarm må du ha nabokontakt.