Naturforvaltning er et omfattende begrep som i utgangspunkt betyr å ta vare på naturen og dens mangfold på en bærekraftig måte. Ansvaret for naturforvaltningen er fordelt på alt fra offentlige instanser til den enkelte grunneier eller innbygger.

Forvaltningen av naturmangfoldloven i Tromsø kommune ligger hos Byrådsavdelingen for byutvikling.

Kontaktperson: Bo Eide
Telefon: 77 79 01 92/ 905 72 171
E-post: bo.eide@tromso.kommune.no