NAV Tromsø er et fullt integrert kontor der ansatte fra tidligere NAV trygd, NAV arbeid og kommunens sosialtjeneste jobber i lag for å finne gode løsninger for innbyggerne i Tromsø.

NAVlogo  Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Grønnegata 122 (Gamle politistasjonen)
Postadresse: NAV Tromsø, 9008 Tromsø
Telefon: 55 55 33 33
Telefaks: 77 28 09 01

Åpningstid
Kl 1000 - 1400
Kl. 0800 - 1530 (på telefon 55 55 33 33)

NAV in English

Samordna tilbud – en dør inn

Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet til å:
  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Logge deg på Din side
  • Utføre pensjonsberegning med mer

Sosiale tjenester

NAV-kontoret gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp. Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Mere informasjon finner du under Økonomisk rådgivning. Du kan også ringe 800GJELD (800 45 353) - økonomirådstelefonen i NAV.

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

  • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss.
  • NAV kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvike sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.
  • NAV har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.
Se også www.nav.no/troms