Det forteller Espen Larsen, leder for Geodatakontoret hos byutvikling.
- Vi ønsker å gjøre store byutviklingsprosjekter mer tilgjengelig for folk flest. Å få prosjekter, som for eksempel Tromsøbadet, presentert med 3D-illustrasjoner gir folk en mulighet til å forstå saken i mye større grad enn et tradisjonelt saksfremlegg gjør, sier Larsen.

Funsjonelt
Sammen med GIS-konsulentene Hans Petter Tøllefsen og Thomas Chareyron satte han opp skjermen i rådhusfoajeen onsdag denne uken.
- Vi har lagt inn en lang rekke prosjekter, kart, byggeplaner og reguleringsprosjekter, slik at folk selv kan velge hva de ønsker å se på. Her kan man se på alt fra 3D-kart over Tromsøya til videosnutter som presenterer prosjekter, sier Larsen.

Åpent rådhus
Geodatakontoret ønsker seg innspill til hvilke andre prosjekter tromsøfolk ønsker å få spesielt god innsikt i.
- Vi kan presentere nesten alt her, og vi tar gjerne imot forslag til andre prosjekter vi bør vise fram her, sier Larsen.
Plasseringen av visningsbordet er ikke tilfeldig.
- Kommunen har en visjon om et åpent rådhus, og muligheten til å få et bredt innblikk i både pågående og framtidige prosjekter vil være av stor verdi for både innbyggerne og kommunen. Saker som ligger ute til offentlig ettersyn vil være enklere for folk å gi tilbakemelding på, når man får det presentert godt visuelt, mener Larsen.