Viltnemnda

Melding om skadet vilt gis til politiet på telefon 02800

Leder: Arnold Hauan
Telefon: 952 42 223

Nestleder: Børge Kjersem
Telefon: 481 34 588

Medlemmer 2011-2015

 
Medlemmer (2011-2015) E-post
1. Arnold Hauan arnohaua@online.no
2. Børge Kjersem borgek@live.no
3. Jens Kjær breivik.kjaer@online.no
4. Charlotte U. Larsen charlotte.larsen@tromso.kommune.no
5. Elin Jørgensen elin.jorgensen@tromso.kommune.no
6. Jan Erik Nilsen Jan-e-n@online.no
7. Trine Hilbertsen trihil@online.no
 
Varamedlemmer
 
1. Kristina Skarheim  
2. Stein Halvar Enoksen  
3. Nils Arne Johnsen  
nils.arne.johnsen@ramboll.no
4. Willy Ørnebakk  
5. Arnulf Kaspersen  
6. Nils Erik Bjørklund nilseb@wavelan.no
7. Anne Tove Moe Carstens gcarsten@online.no