Nordøya hjemmetjeneste er den største enheten i hjemmetjenesten i Tromsø kommune, med 8 avdelinger/soner. I tillegg driver vi et dagsenter, hverdagsrehabilitering og organiserer nattjenesten for hele Tromsø kommune.

Vi har som mål å være en arbeidsplass hvor den enkelte gis mulighet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter. Dette er med på å bidra til at våre brukere får et best mulig helhetlig omsorgstilbud.


Hovedadministrasjonen ligger på Mortensnes omsorgssenter i Ørnevegen 6. I tillegg finner du følgende avdelinger i Ørnevegen; Oasen. Glassgården, Håpet, nattjenesten og Nordøya dagsenter. Seminaret omsorgssenter ligger i Seminarbakken 3 (Seminaret). Der finner du avdelingene; Nansenplass, Skriverplassen, Skansen, Guleng og Stakkevollan.

Kontakt oss

Telefon : 77 79 17 01
Faks: 77 63 68 13
E-post: post.nordoya.hjemmetjeneste@tromso.kommune.no
Adresse: Ørnevegen 6, 9015 Tromsø

Enhetsleder: Bodil Eldnes Skotnes
E-post: bodil.eldnes.skotnes@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 17 06/ 915 79 230

Kreftsykepleier: Kristin Bergum
E-post: kristin.bergum@tromso.kommune.no
Telefon: 928 10 164

Mortensnes omsorgssenter: 77 79 17 15
Seminaret omsorgssenter:   77 79 17 16

Ansatte

Åpningstider

Åpningstider mandag til fredag:
15. september - 14. mai: kl 08:00 - 15:45
15. mai - 14. september: kl 08:00 - 15:00

Kontaktinformasjon kveld/natt og helger
Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt Legevakta på telefon 116 117.

Områdeinndeling

Klikk på kartet for større utgave.Område Nordøya hjemmetjeneste

Nordlige del av Tromsøya, inklusive Olsgård, Bo-i-nord, Håpet, Sjømannsbyen, Mortensnes, Hamna, Stakkevollan, Isrenna, Gimle, Breivika-området og Storskogen.

Sørlige grense for området strekker seg fra Sandnessundet sør for rundkjøringen på Langnes (Ringvegen, Kvaløyvegen og Erling Kjeldsens veg) sørøstover på sørsiden av Kvaløyvegen mot og gjennom rundkjøringen på nordsiden av Postterminalen (Kvaløyvegen, Huldrevegen, Langnestunnelen), videre sørøst mellom Trollringen og Alvevegen til Huldrevegen, på sørsiden av Workinnmarka skole, og videre sørøstlig forbi nordlig ende av Charlottenlud fritidspark og sørsiden av Nord Norges kurbad til krysset Luleåvegen, Grimsøyvegen.

Derfra går grensen for området sørover mellom Grimsøyvegen og Skogåsvegen fram til nordvestlige hjørne av Valhalla, på nordsiden av Valhalla i sørøstlig retning, krysser Anton Iversens veg, og fortsetter sørover mellom Anton Iversens veg og Dramsvegen, før den vender østlig, krysser Dramsvegen og følger Søren Zachariasens veg nordøst til Tromsøsundet.

Avdelinger
Nordøya hjemmetjeneste driver hjemmebasert omsorg nord på Tromsøya. Hovedadministrasjonen ligger på Mortensnes omsorgssenter i Ørnevegen 6.

I tillegg til hovedadministrasjonen finner du følgende avdelinger i Ørnevegen
 • Oasen
 • Glassgården
 • Håpet
 • Nattjenesten
 • Nordøya dagsenter

Seminaret omsorgssenter ligger i Seminarbakken 3 (Seminaret). Der finner du avdelingene:

 • Nansenplass
 • Skriverplassen
 • Skansen
 • Guleng
 • Stakkevollan

Mortensnes omsorgssenter

Telefon: 77 79 17 15

Adresse: Ørnevegen 6, 9015 Tromsø

Enhetsleder: Bodil Eldnes Skotnes
E-post: bodil.eldnes.skotnes@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 17 06/ 915 79 230

Mortensnes omsorgsbolig
Mortensnes omsorgsbolig er en del av Mortensnes omsorgssenter og ligger nord på Tromsøya, like ved Langnes handelspark. Det er gode bussforbindelser til og fra sentrum.  

Omsorgsboligen består av 44 leiligheter. Nordøya hjemmetjeneste har ved avdeling Oasen og avdeling Glassgården ansvar for tjenestetilbudet ved boligen. Det er ulike aktivitetstilbud på omsorgssenteret. Nordøya dagsenter har et dagsentertilbud på hverdager. Mortensnes venner er en frivillig gruppe som organiserer andakt eller andre arrangement hver torsdag kl 11.30. I tillegg arrangeres det konserter og trening hver uke. Vi har en grillhytte tilpasset rullestolbrukere som er tilgjengelig for husets beboere. Senteret har egen frisørsalong og det er anledning til fotpleie ved bestilling.

Mortensnes omsorgssenter - Avdeling Glassgården

Avdelingsleder: Liv Dalheim
Telefon: 77 79 17 24 / 404 36 670

E-post: Liv.Dalheim@tromso.kommune.no

Telefon vaktrom: 77 79 17 25
Vakttelefon: 977 91 354 (Er bemannet mellom 07.45 - 22)

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Mortensnes omsorgsbolig er en del av Mortensnes omsorgssenter og ligger nord på Tromsøya, like ved Langnes handelspark. Det er gode bussforbindelser til og fra sentrum.  

Omsorgsboligen består av 44 leiligheter. Nordøya hjemmetjeneste har ved avdeling Oasen og avdeling Glassgården ansvar for tjenestetilbudet ved boligen. Det er ulike aktivitetstilbud på omsorgssenteret. Nordøya dagsenter har et dagsentertilbud på hverdager. Mortensnes venner er en frivillig gruppe som organiserer andakt eller andre arrangement hver torsdag kl 11.30. I tillegg arrangeres det konserter og trening hver uke. Vi har en grillhytte tilpasset rullestolbrukere som er tilgjengelig for husets beboere. Senteret har egen frisørsalong og det er anledning til fotpleie ved bestilling.

Avdeling Glassgården har ansvaret ved 23 boenheter inne på Mortensnes omsorgssenter. Det er primært eldre beboere med ulike omsorgsbehov.

Mortensnes omsorgssenter - Avdeling Håpet

Avdelingsleder: Sidsel Stellander
Telefon: 77 79 17 17
E-post: sidsel.stellander@tromso.kommune.no

Telefon til vaktrom: 77 79 17 18
Beskjedtelefon: 416 70 401

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Vi er en "utesone" og har ansvaret for områdene Håpet og Workinnmarka. Vi har primært eldre, men også en del yngre brukere.

Mortensnes omsorgssenter - Avdeling Oasen

Avdelingsleder: Kirsti Lilleby
Telefon: 77 79 17 14 / 915 98 701
E-post: Kirsti.Reinertsen.Lilleby@tromso.kommune.no

Telefon til vaktrom: 77 79 17 13
Beskjedtelefon: 415 02 124 / 906 07 834 kl 22-07.30

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Mortensnes omsorgsbolig er en del av Mortensnes omsorgssenter og ligger nord på Tromsøya, like ved Langnes handelspark. Det er gode bussforbindelser til og fra sentrum.  

Omsorgsboligen består av 44 leiligheter. Nordøya hjemmetjeneste har ved avdeling Oasen og avdeling Glassgården ansvar for tjenestetilbudet ved boligen. Det er ulike aktivitetstilbud på omsorgssenteret. Nordøya dagsenter har et dagsentertilbud på hverdager. Mortensnes venner er en frivillig gruppe som organiserer andakt eller andre arrangement hver torsdag kl 11.30. I tillegg arrangeres det konserter og trening hver uke. Vi har en grillhytte tilpasset rullestolbrukere som er tilgjengelig for husets beboere. Senteret har egen frisørsalong og det er anledning til fotpleie ved bestilling.

Avdeling Oasen har ansvaret ved 21 boenheter inne på Mortensnes omsorgssenter. Det er primært eldre beboere med ulike omsorgsbehov.

Mortensnes omsorgssenter - Nattjenesten

Avdelingsleder: Ann-Karin Hausberg
Telefon: 77 79 17 11
Telefon vaktrom: 77 79 17 10
E-post: ann-karin.hausberg@tromso.kommune.no

Nattjenesten er organisert under Nordøya hjemmetjeneste og holder til i Mortensnes omsorgssenter. Nattjenesten yter bistand med avtalte oppgaver til brukere av hjemmetjenester i store deler av kommunen. I tillegg betjener vi kommunens trygghetsalarmer mellom 22.00 og 08.00.

Nordøya dagsenter

Telefon: 77 79 17 21/ 77 79 17 22
Adresse: Ørnevegen 6, 9015 Tromsø
Åpent alle hverdager fra kl 1000–1430

Avdelingsleder: Britt Heidi Domben
Telefon: 77 79 17 20
E-post: Britt.Domben@tromso.kommune.no
 
Nordøya dagsenter er en del av hjemmetjenesten og gir tilbud til brukere ved Nordøya hjemmetjeneste. Nordøya dagsenter holder til på  Mortensnes omsorgssenter.
 
Mål
Dagsentertjenesten gir helt nødvendig helsehjelp, avlastning for familiemedlemmer og sosial stimulering for å utsette/forebygge tjenester på et høyere omsorgsnivå. Dagsentertilbud skal gjøre det mulig for den enkelte å kunne bo i eget hjem så lenge de ønsker det. Formålet med oppholdet kan være hjelp til egenomsorg, sosial støtte, aktivisering og økt livskvalitet.
 
Målgruppe/kriterier for å søke
 • Personer med funksjonssvikt pga. isolasjon
 • Personer med demensproblematikk som har behov for sosial stimulering, opprettholde døgnrytme og ernæring
 • Personer som har behov for rekonvalesens etter sykehusopphold
 • Personer som har omfattende omsorgsbehov og der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Dagsenter kan gis som avlastningstiltak.
Innhold i dagsenteret
Aktivitetstilbud tilpasset behovet, i hovedsak trivselsaktiviteter som samtaler, høytlesing, minnearbeid, musikk, tur ut, humor og aktiv tilstedeværelse.Frokost, middag og evt. hjelp under måltid. Hjelp med medisiner, tilsyn og faglig oppfølging i samarbeid med hjemmetjenesten.  Det kan avtales timebestilling, og følge til frisør. Transport til og fra dagsenter.

Søknadsskjema

Seminaret omsorgssenter

Seminaret omsorgsbolig ligger ved Nansenplass, bak Tinghuset. Sentret har 68 leiligheter for eldre og yngre funksjonshemmede samt kafè med salg av dagligvarer og kioskvarer. "Frokostklubben" er et tilbud til beboere som ønsker å spise frokost i felleskap. Senteret har egen frisørsalong og fotpleier. I Almehagen kafè arrangeres  det konserter, andakt og diverse aktiviteter.


Nordøya hjemmetjeneste ved avdeling Nansenplass, avdeling Skriverplassen og avdeling Skansen har ansvaret for tjenestetilbudet ved senteret.

Nordøya hjemmetjeneste
Seminarbakken 3, 9008 Tromsø
Telefon sekretær: 77 79 17 16

Seminaret omsorgssenter - Avdeling Guleng

Avdelingsleder: Siri Andersen
Telefon: 77 79 17 70
E-post: siri.andersen@tromso.kommune.no

Telefon til vaktrom: 77 79 17 71
Beskjedtelefon: 416 70 395

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Vi er en "utesone" og har ansvaret for området fra Seminaret til Gimle. Vi har primært eldre, men også en del yngre brukere.

 

Seminaret omsorgssenter - Avdeling Nansenplass

Avdelingsleder: Disa Irene Håkstad
Telefon: 77 79 17 60 / 404 36 565
E-post: Disa.Irene.Hakstad@tromso.kommune.no

Telefon til vaktrom: 77 79 17 61
Beskjedtelefon: 474 66 918

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Seminaret omsorgsbolig ligger ved Nansenplass, bak Tinghuset. Sentret har 68 leiligheter for eldre og yngre funksjonshemmede samt kafè med salg av dagligvarer og kioskvarer. "Frokostklubben" er et tilbud til beboere som ønsker å spise frokost i felleskap. Senteret har egen frisørsalong og fotpleier. I Almehagen kafè arrangeres  det konserter, andakt og diverse aktiviteter.

Seminaret omsorgssenter - Avdeling Skansen

Avdelingsleder: Oden Singarajah
Telefon: 77 79 17 55 / 913 20 233
E-post: oden.singarajah@tromso.kommune.no

Telefon til vaktrom: 77 79 17 56
Vakt-/beskjedtelefon: 481 30 440

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Seminaret omsorgsbolig ligger ved Nansenplass, bak Tinghuset. Sentret har 68 leiligheter for eldre og yngre funksjonshemmede samt kafè med salg av dagligvarer og kioskvarer. "Frokostklubben" er et tilbud til beboere som ønsker å spise frokost i felleskap. Senteret har egen frisørsalong og fotpleier. I Almehagen kafè arrangeres  det konserter, andakt og diverse aktiviteter.


Avdeling Skansen er en avdeling med omsorgsboliger beliggende på Seminaret. Vi er en avdeling med få, yngre beboere med fortrinnsvis nevrologiske sykdommer, og mange ansatte. De som bor hos oss, bor her lenge. Vi får derfor langvarige relasjoner, og vi blir en viktig del av livet til våre beboere. Det er derfor viktig at vi yter vårt beste i det daglige, for å gi våre beboere trygghet og forutsigbarhet i sin hverdag. Ta gjerne kontakt om du har lyst til å jobbe hos oss. 

Seminaret omsorgssenter - Avdeling Skriverplassen

Avdelingsleder: June Eikrem
Telefon: 992 62 348
E-post: june.eikrem@tromso.kommune.no

Telefon til vaktrom: 77 79 13 24
Vakttelefon: 941 41 699

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Seminaret omsorgsbolig ligger ved Nansenplass, bak Tinghuset. Sentret har 68 leiligheter for eldre og yngre funksjonshemmede samt kafè med salg av dagligvarer og kioskvarer. "Frokostklubben" er et tilbud til beboere som ønsker å spise frokost i felleskap. Senteret har egen frisørsalong og fotpleier. I Almehagen kafè arrangeres  det konserter, andakt og diverse aktiviteter.

Hos oss bor brukerne i egne omsorgsboliger/leiligheter. Vi har 29 leiligheter i 3. etg., samt et kontor/vaktrom. Vi har brukere med svært ulike behov og mange ulike diagnoser. Vi har et hyggelig miljø for beboere og ansatte, med jevnlig arrangement av ulike sosiale aktiviteter.

Seminaret omsorgssenter - Avdeling Stakkevollan

Avdelingsleder: Else-Torill Nilsen
Telefon: 77 79 17 65 / 416 70 409
E-post: else.torill.nilsen@tromso.kommune.no

Telefon til vaktrom: 777 91766 / 777 91767 
Beskjedtelefon: 478 45 915

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Vi er en "utesone" og har ansvaret for området fra Gimle t. o. m. Hamna. Vi har primært eldre, men også en del yngre brukere.