- I mellomtiden og inntil eventuelt nye satser kan foreligge, vil de vedtatte satsene gjelde. Rådmannen vil imidlertid praktisere oppsigelsesfristen på en måned med stor lempe. Opplysninger vi sitter inne med, tyder på at andre kommuner som har lavere betalingssatser også har færre voksne per barn. Men alt dette må vi altså se nærmere på når vi forbereder ny sak for kommunestyret, uttaler rådmann Stein Rudaa.