Ny gjennomgang av SFO-prisene

Rådmannen vil legge fram en ny sak for kommunestyret i februar om satsene for skolefritidsordningen. - På bakgrunn av forhøyelsen av foreldrebetalingene for SFO og de reaksjonene som det har avstedkommet, vil rådmannen iverksette et arbeid for å gjennomgå kostnadene og finansieringen av SFO med sikte på å gi et rimeligere tilbud, sier Stein Rudaa.

- I mellomtiden og inntil eventuelt nye satser kan foreligge, vil de vedtatte satsene gjelde. Rådmannen vil imidlertid praktisere oppsigelsesfristen på en måned med stor lempe. Opplysninger vi sitter inne med, tyder på at andre kommuner som har lavere betalingssatser også har færre voksne per barn. Men alt dette må vi altså se nærmere på når vi forbereder ny sak for kommunestyret, uttaler rådmann Stein Rudaa.

Les også:

Lenker og nedlastbare dokumenter:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Vil du hjelpe oss å lage bedre nettsider?

Vi trenger tre minutter av din tid for å vite hva som er viktig for deg.

Klikk her for å bidra