Alle nye medarbeidere ønskes velkommen til introduksjonsdag på rådhuset. Her vil du bli bedre kjent med Tromsø kommune som arbeidsgiver. Introduksjonsdagen arrangeres to ganger i året, og din leder melder deg på.

Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette er noe av det vi går gjennom på introduksjonsdagen, og mer om det finner du i heftet «Velkommen som ny medarbeider i Tromsø kommune». På tjenestestedet vil du i tillegg bli introdusert for et introduksjonsprogram. 

Du skal blant annet få en innføring i og informasjon om:
  • Lover og regler som gjelder i ditt tilsettingsforhold
  • Organisering/oppbygging av tjenestestedet
  • Organisering og kort beskrivelse av arbeidsoppgaver
  • Praktiske forhold som dreier seg om ditt arbeidsforhold
Alle nyansatte får også en egen fadder, og samtale/vurdering etter både to, tre og fem måneder. Mer om visjonen til Tromsø kommune, våre verdier og hvordan vi er som arbeidsgiver kan du lese i vår arbeidsgiverstrategi.

Les mer: