Det følgende er en oversikt over lenker til en del nettsteder som kan være til nytte i ulike situasjoner. En oversikt over en del relevante hjelpetelefoner finner du her.


Det finnes en nettportal for ungdom med helsespørsmål som heter unghelse.no.

Spørresiden Klara Klok er for deg mellom 16 og 30 år, og fokuserer på temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet.

Flere nettsteder tar opp viktige helsespørsmål omkring samliv og seksualitet.

Senter for Ungdom, Samliv og Seksualitet (SUSS) har eget nettsted.

Tvibit helsestasjon er en helsestasjon for ungdom i Tromsø mellom 13 og 20 år, og har også eget nettsted.

RFSU har sider for det meste på svensk.

Medisinerstudentenes seksualopplysning (MSO) har nettsted tilknyttet universitetene:

Landsforeningen for voldtatte: dixi.no.

Støttesenter mot incest i Tromsø, SMISO: smiso.no

Landsforeningen for homofile og lesbiske: llh.no

To nettsteder om homofili - for fagfolk og for folk flest:
Basiskunnskap om det å komme ut av skapet, møte med helsevesenet, vennskap og familie.
Dette nettstedet henvender seg bredt til fagfolk: homofili.no
For folk flest om homofile: homofil.no

Amathea har et nettsted med informasjon omkring valget abort / ikke abort.
 Nettsteder relatert til rusmisbruk

Forbundet Mot Rusgift (FMR): Nettsteder av interesse for rusgiftmotstandere
Har en omfattende lenkesamling til behandlings- og hjelpetiltak, offentlige rusgiftinformatører og ruspolitiske organisasjoner i inn- og utland, samt til en lang rekke andre relevante nettsteder.

Forbundet Mot Rusgift (FMR): Temaside om Medikamentassistert rehabilitering
Har lenker til informasjon om metadon og Subutex, publisert på norsk på FMRs egne og andre nettsider.

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

MARBORG
Brukerorganisasjonen for for Metadon og Subutex brukere i Nord Norge.
 Annet / Generelt

No Abuse har et nettsted der du kan finne informasjon og nettressurser relatert til seksuelle overgrep, voldelige overgrep og rusmisbruk.

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har også eget nettsted.

Lenker til helseportaler, pasientorganisasjoner og annen ekstern helserelatert informasjon i regi av Allmennlegetjenesten i Tromsø kommune.

Diabeteslinjener Diabetesforbundets informasjonstjeneste der du kan stille spørsmål om diabetes. 

Flere lenker og en oversikt over en del relevante hjelpetelefoner finner du her.