Helseportaler

Annet

  • Fritt sykehusvalg
    I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du vilble behandlet. Nettstede Frittsykehusvalg Norge skal gjøre det mulig å velge på et informert grunnlag. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 80 04 10 04, får du relevant informasjon om behandlingsstedene. Fritt sykehusvalg Norge gir også informasjon om rettigheten til valg av sykehus.
  • Hjelpetelefoner
    Oversikt om en rekke hjelptelefoner.
  • Sosialmedisinsk Senter (SMS): Lenkesamling
    Lenker til informasjon relatert til Sosialmedisinsk Senters virksomhet, med hovedvekt på rusmisbruk og ungdom/seksualitet.