DKS hovedside - Den kulturelle skolesekken nasjonalt

DKS Troms Fylke - Den kulturelle skolesekken i Troms Fylke

DKS faglenker

  • Stortingsmeldinger

St.meld.nr. 8 (2007-2008)
St.meld.nr. 38 (2002-2003)
Kultur- og kirkedepartementet
Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om Den kulturelle skulesekken
Innst.S.nr.50 (2003-2004)
Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om Den kulturelle skulesekken

  • Forskningsrapporter

NIFU STEP: Rapport 14/2007
Kultur- og kirkedepartementet: Positive erfaringer med Den kulturelle skolesekken
Utredninger og forskningsrapporter

  • Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen

Kunnskapsdepartementet: "Skapende læring - Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen". Juni 2007. Publikasjonskode F-4234 B. www.publikasjoner.dep.no

Rikskonsertene
Skolefilm
Musikk i Troms

DKS i andre kommuner

DKS i andre fylker

Andre kultursider

kulturnett.no
ballade.no
Nordnorsk kunstnersenter
scenekunst.no
barnelitteratur.no
Nordnorsk kulturråd
kulturskolen.no
Fagblad for musikere og musikkpedagoger
Tromsø kunstforening
Tvibit
Rådstua Teaterhus
Ferske scener
Kulturskolen
Kulta
Trafo
Norsk Barnebokinstitutt 
Nordnorsk Vitensenter

Støtteordninger

Musikk i Skolen
Norsk Kulturminnefond
Kulturloven
Film og Kino 
Norsk Kulturråd 

Skrevet om DKS

Om "The WOW-Factor": "Kunstfag gir bedre læring", fagbladet Billedkunst, 4-08
Wikipedia
Göteborgs-Postens skriver om DKS i Østfold
Evaluering av DKS fra Norsk Kulturråd
Rapporter og bilder fra avholdte DKS-prosjekter i Nord-Norge
Om DKS på Ung.no
Om DKS-tilbudet SKUG og konsert på UNN
"...for hvordan evaluerer du konsekvensene av en kunstopplevelse i et barnesinn?"
Spennende foredrag av Rolf Olsen (Sandefjord Kommune) om DKS, fra Idêkonferanse i Folkets Hus, Oslo, 26.02.2001
"Den Blå Broen", Nasjonal konferanse om DKS, Kulturhuset i Tromsø, september 2003
Fra Skolenettet.no
Tidl Skoleminister Øystein Djupedal om DKS, kunnskap og kreativitet i skolen, Aftenposten 11.09.2007