Ofte stilte spørsmål om fastlegeordningen

Hva er en fastlege?
En fastlege er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen.

Hva er fastlegeordningen?
Fastlegeordningen er en ny og bedre måte å organisere legetjenesten på. Den gir deg rett til å få en allmennpraktiserende lege som din fastlege. Alle fastleger får en liste med innbyggere. De som står på denne listen har førsterett til å få time. Mer informasjon finner du på Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)'s nettsider om fastlegeordningen.

Hvem gjelder ordningen for?
Alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret har rett til å få en fastlege. Asylsøkere og deres familer som er medlemmer i folketrygden omfattes også av ordningen. Følg denne lenken for å finne informasjon om hvordan ordningen fungerer for utenlandske statsborgere.

Hvordan finner jeg ut hvem som er min fastlege?
Ta kontakt med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) på tlf. 810 59 500, så forteller de deg hvem din fastlege er. Dersom du vet hvilket legekontor du hører til, så vet også de hvem av legene som er din fastlege. Du kan også finne ut hvem som er din fastlege via HELFO´s nettsider.

Kan jeg bytte fastlege?
Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Dette krever imidlertid at det er plass på listen til den legen du ønsker. Informasjon om hvordan du går fram for å bytte fastlege finner du her.

Jeg ønsker å bytte fastlege - hva gjør jeg da?
Ta kontakt med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)  på telefon 810 59 500 (man-fre 9:00-15:00) dersom du ønsker å bytte fastlege, eller følg denne lenken for å bytte fastlege via internett. Mer informasjon om hvordan du går fram for å bytte fastlege finner du her.

Må jeg være med i fastlegeordningen?
Nei, det er frivillig, men da må du selv finne en allmennlege som kan gi deg time. Velger du å stå utenfor fastlegeordningen, må du dessuten betale en høyere egenandel hos allmennlege. Du kan når som helst melde deg inn eller ut av fastlegeordningen - samme fremgangsmåte som ved legebytte.

Kan jeg bli med i fastlegeordningen senere?
Ja, alle har rett til å stå på liste hos en fastlege. Denne retten beholder du også hvis du velger å stå utenfor i en periode. Du kan når som helst melde deg inn eller ut av fastlegeordningen - samme fremgangsmåte som ved legebytte.

Får jeg den fastlegen jeg ønsker meg?
Hvis legen har plass på sin liste, blir ønsket oppfylt. Det er bestemt på forhånd hvor mange innbyggere hver lege kan ha på sin liste. Legens liste åpnes automatisk for tilmelding av nye innbyggere når antallet er 20 lavere enn dette.

Kan jeg velge fastlege i en annen kommune enn den jeg bor i?
Ja, du kan velge fritt blant alle legene som er med i fastlegeordningen.

Hva med barna mine?
Den som har foreldreansvaret velger fastlege på vegne av barna. Barn under 16 år har rett til samme fastlege som foreldre, selv om legens liste er stengt. Det er også mulig å la barna stå utenfor fastlegeordningen.

Kan jeg som har fylt 16 år velge fastlege selv?
Ja, når du fyller 16 år får du brev fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) med informasjon om fastlegeordningen og kan velge fastlege sel v, dersom du ønsker.

Hva er en fellesliste?
Fastlegene kan arbeide alene eller sammen med andre leger på et legesenter. På noen legesenter har fastlegene gått sammen om en fellesliste. Fastlegene med fellesliste har et felles ansvar for allmennlegetilbudet til innbyggerne som står på felleslisten. I Tromsø er det ingen leger med felles liste.

Kan jeg velge en av fastlegene ved et legesenter med fellesliste?
Ja, det skal alltid være en av legene ved legesenteret med fellesliste som har ansvar for allmennlegetilbudet ditt. Denne legen kalles din "ansvarlige lege". I Tromsø er det ingen leger med felles liste.

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?
Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å gå til en annen fastlege. Second opinion / ny vurdering er et eksempel på at man må gå til en annen lege enn egen fastlege.

Hva er en "ny vurdering" (second opinion)?
Hvis du har et helseproblem og er misfornøyd med den vurderingen fastlegen din har gjort, kan du kontakte en annen fastlege og be om en "ny vurdering" av problemet. Når den andre fastlegen har gjort sin vurdering, skal legen sende kopi av journalnotat til din fastlege. For en "ny vurdering" betaler du vanlig egenandel.

Hva gjør jeg hvis fastlegen min er på ferie eller er syk?
Er fastlegen borte over lengre tid, får du vite hvem som er vikar for fastlegen din. Jobber fastlegen i en gruppe sammen med andre leger, kan en av de andre legene hjelpe deg. Det skal alltid være tilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunen selv om fastlegen din er borte. I Tromsø er alle fastlegene tilknyttet legesentra der legene har forhåndsavtalt vikarordninger seg i mellom.

Hva skjer dersom jeg flytter til en annen kommune?
Dersom du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra trygdeetaten med en liste over fastleger som har ledig plass på listen i kommunen. Du kan velge en av dem som fastlege. Du kan også velge å beholde den fastlegen du har.

Kan jeg få tilbake min tidligere fastlege dersom jeg flytter tilbake til tidligere bostedskommune?
Ja, ved flytting til tidligere bostedskommune innen 3 år har du rett til plass hos tidligere fastlege.

Jeg er tilflyttet student - hvordan får jeg fastlege i Tromsø?
Du kan kontakte daglegevakta tlf. 776 28 000 (åpningstid man-fre 0800-1600), men her kan ikke påregnes samme oppfølginger som av en fastlege. Det er derfor lurt å kontakte Fastlegeordningen for å få deg fastlege i Tromsø så lenge du oppholder deg her. Mer informasjon finner du på Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)'s nettsider om fastlegeordningen.

Jeg er besøkende/turist i Tromsø, og har behov for legehjelp - hva gjør jeg?
Besøkende i Tromsø får lettest tilgang til allmennlege dersom de er på besøk hos tromsøværinger med fastlege i byen. De skal da benytte husvertens fastlege. Turister m.v. som ikke har slik tilgang til fastlege må kontakte legekontor/sentra og forsøke å få time hos disse. (Vær oppmerksom på at fastlegene skal prioritere egne pasienter, så det kan være vanskelig å komme igjennom - særlig ved legekontorene i sentrum.) Et alternativ er å kontakte daglegevakta tlf. 776 28 000 (åpningstid man-fre 0800-1600). Dersom dette ikke går, og legebesøk ikke kan vente, må Legevakta telefon 77 62 80 00 (åpningstid man-fre 1600-0800 / døgnåpent i helgene) benyttes.

Mister jeg fastlegen min dersom jeg må på helseinstitusjon?
Dersom du er på en institusjon med organisert legetjeneste, vil legene der ivareta ditt behov for legehjelp. Du blir likevel stående på fastlegens liste. Ved utskrivning skal institusjonen gi fastlegen melding slik at fastlegen kan sørge for ev. nødvendig oppfølging videre.

Mister jeg fastlegen min dersom jeg flytter til utlandet?
Dersom du melder flytting til Folkeregisteret, mister du fastlegen din. Skal du være borte i begrenset tid, beholder du din plass på fastlegens liste.

Hva koster det å gå til en fastlege?
Du betaler vanlig egenandel hos en fastlege. Står du utenfor ordningen, må du betale høyere egenandel dersom du oppsøker allmennlege.


Dersom du fortsatt har spørsmål omkring fastlegeordningen, finner du mer informasjon på Helseøkonomiforvaltningen HELFO's nettsider om fastlegeordningen.

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen