Seksjonsleder: Thomas Johansen
Telefon: 901 59 597

Regnskap: Monica Johansen
Telefon: 952 28 857 

Fakturasenteret
Telefon: 901 44 610
E-post: fakturasenteret@tromso.kommune.no
Adresse: Fakturasenteret, Postboks 6901, 9299 Tromsø

Ansatte

Hovedarbeidsområder

Seksjon for økonomi har ansvar for, og gir råd og veiledning, innenfor følgende hovedarbeidsområder
 • Utarbeidelse av budsjett- og økonomiplan
 • Finansforvaltning
 • KOSTRA-rapportering og analyser
 • Økonomisk rapportering
 • Regnskapsavslutning
 • Opplæring innenfor økonomiområdet
 • Bilagsbehandling
 • Inn- og utbetalinger
 • Økonomisk internkontroll
 • Innberetning av moms og momskompensasjon
 • Legatregnskaper
 • Refusjoner

Budsjett- og økonomiplaner

Årsmeldinger