Miljøkontoret

Telefon: 77 79 01 13/ 977 18 668
E-post: wim.weber@tromso.kommune.no
Besøksadresse Rådhuset, Rådhusgata 2, 4. etasje

Miljømillionen

Også for 2017 er det avsatt tilskuddsmidler for ordningen Områdemidler miljø. Har du gode tiltak for miljøet som involverer og inspirerer barn og unge? Da kan du søke på tilskuddsmidlene «miljømillionen» innenfor satsningsområder som: Miljøvennlig avfallsbehandling og forbruksmønster, fremme folkehelsen og skape levende lokalsamfunn, redusere energiforbruk, fremme klimatilpassingstiltak og redusere behovet for motorisert transport.

Søknadsfrist: 15. desember 2016

Søknadsskjema (DOC) (PDF)


Søknadsskjemaet sendes
Tromsø kommune, Miljørådgiver, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller via e-post til postmottak@tromso.kommune.no

Tiltak som kan støttes bør ha et eller flere av følgende elementer
 • Redusert behov for motorisert transport
 • Kampen mot forsøpling
 • Redusert energiforbruk
 • Klimatilpasningstiltak
 • Skape lavterskel infrastruktur for å fremme folkehelse
Kriterier
Det legges vekt på egenandel i form av eksterne midler og/eller dugnadsinnsats. Det kan gis støtte med inntil 50 % av tiltakets totale kostnad inklusiv egenandel. Beløpene vil som regel ligge mellom kr 25 000 og kr 100 000. Tiltakene bør fortrinnsvis ha en langsiktig effekt, for eksempel gjennom holdningspåvirkning. Tiltakene skal etter prosjektets slutt dokumenteres gjennom bilder, tekst og et enkelt regnskap. Midlene tildelt for 2017 skal normalt brukes i løpet av kalenderåret. Det er ikke mulig å motta kommunale tilskudd etter mer enn én ordning.

Hvem kan søke
Midlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner. Skoler og barnehager kan også søke. Tiltakene bør inkludere flere samarbeidspartnere. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjerneområder prioriteres ikke.

Informasjon og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til miljørådgiver Wim Weber på telefon 77 79 01 13 eller e-post wim.weber@tromso.kommune.no

Vilkår for utbetaling områdemidler miljø
 • 50 % av tilskuddet utbetales når søknaden er innvilget, når prosjektplan er godkjent, og bankkonto er meldt inn.
 • Resterende beløp utbetales når tiltaket er gjennomført, og sluttrapport med regnskap er levert.
 • Frist for gjennomføring og rapportering er 1. desember 2017.

Innvilgede søknader 2016

Den 3. mars 2016 behandlet Byrådet 22 søknader om tilskudd fra ordningen Områdemidler miljø. Det ble søkt tilsammen om vel to millioner kroner. Kun en million er til disposisjon. De 16 søkere som fikk innvilget sin søknad har fått skriftlig beskjed om tildelingen.

Invilgede søknader for 2016
 • Sentrumsbarnhagene: kr. 100 000 til elsykler enhetslederne
 • Samarbeidsutvalget Sorgenfri barnehage: kr. 38 000 til oppgradering uteområdet
 • Trollringen Velforening: kr. 100 000 til helårlig bruk av fellesanlegg
 • 4H Troms: kr. 100 000 til møteplass økohagen med drivhus
 • FAU ved Trondjord skole: kr. 79 000 til oppgradering uteområdet
 • FN-sambandet Tromsø: kr. 25 000 til "Klima - klarer vi det?"
 • Natur og ungdom: kr. 10 000 til Ren kyst - strandrydding (i tillegg støtte fra Ren kyst-prosjektet)
 • Lakselvbukt utviklingslag: kr. 100 000 til gapahuk for rullestolbrukere
 • Fremtiden i våre hender: kr. 100 000 til Grønn omstilling, frokostseminarer
 • Kraknes friluftslag: kr. 11 200 som bidrag til anskaffelse utstyr til skiløypepreparering
 • Skjelnan skole: kr. 80 000 til discgolf-skolebane
 • UL Samhold: kr. 60 000 til septikablegg bygdehuset
 • UL Samhold: kr. 25 000 til mediasenter for barn
 • Velforening Kvaløysletta Sør: kr. 40 000 til oppgradering lekeplasser
 • Eidkos- og Jensvoll Velforening: kr. 75 000 til Natursti - turglede for alle
 • Trondjord-Kvaløyvågen utviklingslag: kr. 56 800 til arbeid rundt treningssenter

Innvilgede søknader 2015

Innvilgede søknader juli 2015, 2. tildelingsrunde

 • Kaldfjord og omegn bygdehusforening, kr. 50 000 til renovering av kjøkken, WC m.m.
 • Norske Redningshunder, kr. 40 000 til innkjøp GPS med tilhørende sporingsutstyr
 • Brensholmen-Sommarøy utviklingslag, kr. 20 000 til innkjøp regattajoller
 • Barnehagesammenslutning Tromsø 2020, kr. 35 000 til studietur om kreativt gjenbrukssenter
 • Bygdelaget Vårglimt, kr. 50 000 til ny slamavskiller Bygdeheimen
 • Heracleums venner, kr. 25 000 til busstur for beboere og pårørende
 • Åsland Vel, kr. 30 000 til rehabilitering fotballbane
 • Agat- og Topasvegen Velforening, kr. 35 000 til forbedring adkomst lekeplass (universell utforming)
 • Dyrebeskyttelsen Tromsø, kr. 45 000 til lufteplass, redskapsbod og varmepumpe
 • Kuttersvingen Velforening, kr. 29 000 til reetablering tilbud barn og unge
 • Ullsfjord Sportsklubb, kr. 70 000 til helårs turløype
 • Tromsø Ryttersportforening, kr. 40 000 til drenering/oppgradering ridesti
 • Fortidsminneforening, kr. 25 000
 • Norsk design- og arkitekturforening, kr. 25 000 til bakgårdsfest

Innvilgede søknader 2014

Følgende søknader som kom inn til 1. desember 2014 ble innvilget
 • Erikjord Velforening, kr. 56 000 til oppføring av grillhytte
 • Sjursnes utviklingslag, kr. 25 000 til utsiktsrydding fase 3
 • Kløverhagen 4H, kr. 100 000 til økologisk felleshage
 • Eidtun bygdehusforening, kr. 80 000 til oppgradering av bygdehus
 • Stakkevollan barnehage, kr. 20 000 til lavvo
 • Edelstein Velforening, kr. 45 000 til opføring av grillhytte
 • Læringstun Holt, kr. 100 000 til oppholdsrom
 • Søndre Kvaløya utmarkslag, kr. 90 000 til nedre trase Bakkejordløypa