I omsorgsboligene får man timebaserte tjenester fra hjemmetjenesten. Det betales husleie for leilighetene.