Omsorgstjenesten Langnes er en enhet som gir tjeneste til personer med sammensatte behov. 

Enheten gir praktisk bistand og helsetjeneste i hjemmet, miljøtjeneste, dagtilbud,  avlastning og botrening til  personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Omsorgstjenesten Langnes har egen visjon: Et steg foran!

Hovedmål:
Omsorgstjenesten Langnes skal gi kvalitiativt gode tjenester og være en innovativ og attraktiv arbeidsplass.
 

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Kirsti Haldorsen
Telefon: 77 79 13 60/ 908 63 661

Sekretær Svein A. Nygård
Telefon: 77 79 13 71

Personalkonsulent Trine Helberg
Telefon: 77 79 13 65

Adresse/Postadresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø
E-post: omsorgstjenesten.langnes@tromso.kommune.no
Faks: 77 63 55 77

Se også Hedret tromsøværinger med prisdryss

DREIS

DREIS er et tilbud for tjenestemottakere i Tromsø kommune der det utføres følgende oppgaver for kommunale enheter. Dreis har pr i dag 18 plasser.

  • Bilvask av kommunale tjenestebiler
  • Snømåking
  • Skogsarbeid
  • Vedproduksjon
  • Vedlikeholdsarbeid for Bydrift
  • Transportoppdrag
  • Oppfylling av strøkasser
  • Bringing av strøsand
  • Klargjøring av salgsbiler
  • Dekkskifting

DREIS bringer strøsand rett hjem til deg for kr 99. Oppfylling av bøtten kr 79.
Kontakt oss på telefon 918 36 037 eller e-post dreis@tromso.kommune.no

Kontaktinformasjon

Arbeidsleder Terje Johansen
Telefon: 404 48 384

Resepsjon, kurs- og konferanseavdelingen: 918 36 037
Serviceavdeling: 477 10 576
Bilavdeling: 951 89 469
Skogsavdeling: 941 45 839
Snekkeravdeling: 909 18 728
Renseriavdeling: 918 29 145

Epost: dreis@tromso.kommune.no
Besøksadresse: Evjenveien 116, 9024 Tomasjord

Følg oss på vår Facebookside

Gimleveien

Gimleveien består av to boenheter, Blåmann og Tind, med tilsammen 10 leiligheter. Avdelingen gir heldøgns omsorgstjeneste med fokus på samspill, kommunikasjon og trivsel. Avdelingen har totalt ca 37 årsverk.

Vakttelefon Blåmann: 91 76 46 20
Vakttelefon Tind: 91 70 89 67
Adresse: Gimleveien 64-68, 9019 Tromsø

Avdelingsleder: Monica Tangstad
Tlf: 777 91 050/ 97 49 39 20

Ishavsveien 67

Ishavsveien 67 gir tilbud om botrening, avlastning og oppfølging i eget hjem. Tjenesten gis til barn/unge med utviklingsforstyrrelser og/eller psykososiale vansker. Ishavsveien 67 har tilsammen syv plasser, inkl en avlastningsenhet. I tillegg vil det gis oppfølging i eget hjem og det tilbys ambulerende oppfølging av ungdommer som flytter ut. Avdelingen har totalt ca 14 årsverk.

Vakttelefon: 919 14 899
Adresse: Ishavsveien 67, 9010 Tromsø

Avdelingsleder: Stian Følstad
Telefon: 415 21 889

Selnes barnebolig

Dette er et botilbud til barn og unge som har et særlig hjelpebehov på grunn av stor og sammensatte funksjonsnedsettelser og som av den grunn ikke kan bo i foreldrehjemmet. På barneboligen bor det fire barn. Avdelingen har ca 20 årsverk.
  
Vakttelefon bolig: 469 50 594
Adresse: Niseveien 54, 9100 Kvaløysletta

Avdelingsleder:  Hege Moss Larsen
Telefon: 77 79 18 54

Selnes avlastningsbolig

Selnes avlastningsbolig er et avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser som bor hjemme hos foreldre/foresatte. Avlastningen har fire plasser som pr. i dag benyttes av 14 familier. Avdelingen har ca 15 årsverk

Vakttelefon avlastning: 954 07 623
Adresse: Niseveien 54, 9100 Kvaløysletta

Avdelingsleder: Henning Kristiansen
Telefon: 77 79 18 56/ 907 95 492

Avdeling Vest

Avdeling Vest gir heldøgns miljøtjeneste til beboere i 6 samlokaliserte omsorgsboliger.  Avdelingen har ca 27 årsverk og har fokus på samspill, kommunikasjon, trivsel og en aktiv og innholdsrik hverdag.

Vakttelefon Vest: 404 33 267
Adresse: Tenneveien 2, 9015 Tromsø

Konstituert Avdelingsleder: Åse Figenschou 
Telefon:
97 64 78 76
 

Lundefuglen

Avdeling Lundefuglen gir heldøgns og timebaserte tjenester til 10 beboere i alderen 30- 40 år. Lundefuglen er et privat boligsameie som kommunen drifter. Avdelingen har 17 årsverk og har fokus på aktivitet, mestring og selvstendighet.

Vakttelefon Lundefuglen: 488 68 635
Adresse: Lundefuglveien 10, 9015 Tromsø

Konstituert avdelingsleder: Siri Rolness Veggemo 
Telefon: 91 79 53 66

 

Avdeling Øst

Avdeling Øst gir tjenester til 7 brukere med ulike utviklingsforstyrrelser. Brukergruppen er i alderen 29- 76 år og har et varierende bistandsbehov, fra timebaserte tjenester til heldøgns bemanning. Avdelingen er en atferdsavdeling som samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har en tverrrfaglig sammensatt personalgruppe og jobber både i team og individuelt.

Vakttelefon Øst: 975 85 135
Adresse: Tenneveien 2, 9015 Tromsø

Avdelingsleder: Marit Schrøen
Telefon: 77 79 13 61/ 474 54 435

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten gir timebaserte tjenester til mennesker i alle aldre med varierende bistandsbehov. Tjenesten er geografisk avgrenset til den nordlige halvdelen av Tromsøya. Avdelingen har sitt fokusområde på hjelp til mestring og trivsel og har ca 15 årsverk.

Vakttelefon miljøtjenesten: 970 28 358
Adresse: Tenneveien 2, 9015 Tromsø

Konstituert avdelingsleder: Else Fagerli  
Telefon: 99 03 44 50

Ressursbasen

Ressursbasen administrerer timelister, vikarinnleie, vandrevakter, timebank, turnus og lønn. Gir internundervisning og opplæring i alle kommunens verktøyer.

Ressursbasen består av ca 13 årsverk fordelt på 1 leder, 6 vandrevakter, 3 ambulerende nattevakter og 4 administrativt personell.

Vakttelefon ressursbasen: 974 69 834
Adresse: Tenneveien 2, 9015 Tromsø

Avdelingsleder: Marius Bredesen
Telefon: 481 46 500