Sentrum hjemmetjeneste (Omsorgstjenesten Sentrum) består av avdelingene Heracleum Sør, Heracleum Nord, Laureng, Midt og Sydspissen. Laureng og Heracleum dagsenter/ aktivitetsavdeling, Heracleum og Laureng kjøkken/kafe, hjemmehjelpsbasen og ressursbasen. 

Tromsø dagsenter holder til i Vestregata 15.

Kontakt oss

Sentralbord: 418 66 000
Telefaks: 77 79 21 77
E-post 

Post- og besøksadresse: Vestregata 15, 9008 Tromsø​

Åpningstider resepsjon 
Mandag til fredag kl. 0900-1400. Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt Legevakta på telefon 116 117.

Enhetsleder: Roar Evjen
Telefon: 918 79 360

Ansatte

Våre avdelinger

På Heracleum finner du hjemmetjenesten avdeling Heracleum Sør og Nord, kjøkken/kafe, dagsenter/aktivitetsavdeling, trivselshjelpa og frisør.
Post og besøksadresse er: Vestregata 15. 9008 Tromsø.

Heracleum Nord
Avdelingstelefon: 977 73 442
Avdelingsleder: Christel Woll
Telefon: 488 97 215

Heracleum Sør
Avdelingstelefon: 465 41 581
Avdelingsleder: Eva Grønbech 
Telefon: 990 83 363

Heracleum dagsenter/aktiviteten
Avdelingstelefon: 484 06 428
Avdelingsleder: Grethe Solhaug
Telefon: 406 24 910

Heracleum kjøkken
Telefon kjøkken: 465 08 925
Avdelingsleder: Børge Berglund
Telefon: 412 00 153           

Trivselshjelpa v/Kristin Fjellheim
Telefon: 488 96 842    


Laureng
Laureng finner du aktivitetssenter for eldre, hjemmehjelpsbasen og ressursbasen.
Besøksadresse: Mellomvegen 42, 9007 Tromsø.

Hjemmehjelp- og ressursbasen 
Hjemmehjelpsbasen: 959 74 864
Ressursbasen: 908 60 234

Avdelingsleder: Grete Moe
Telefon: 958 39 897

Laureng dagsenter
Avdelingsleder: Grethe Solhaug
Telefon: 406 24 910

Koordinator: Lene Svendsen
Telefon: 465 42 486
Arbeidsstua: 465 42 713

Laureng kafe/kjøkken
Telefon: 406 12 716


Hvilhaug
På Hvilhaug finner du hjemmetjenesten, avdeling Sydspissen, Laureng og Midt.
Besøksadresse: Mellomveien 82, 9008 Tromsø.

Avdeling Sydspissen
Avdelingstelefon: 481 34 536
Avdelingsleder: Anne W. Andreassen
Telefon: 977 49 575

Avdeling Laureng
Avdelingstelefon: 903 69 928   
Avdelingsleder: Hege Eriksen
Telefon: 481 54 231  

Avdeling Midt
Avdelingstelefon: 905 10 557
Avdelingsleder: Helga Marie Bjerke
Telefon: 907 65 715