Omsorgstjenesten Sentrum består av avdelingene Heracleum, Laureng, Midt, Sydspissen, Heracleum og Laureng aktivitetsavdeling, Heracleum kjøkken/kafe og hjemmehjelpsbasen/ressursbasen. 

Heracleum finner du:

  • Hjemmetjenesten avdeling Heracleum
  • Kjøkken/kafe
  • Heracleum aktivitetsavdeling
  • Tromsø dagsenter
  • Trivselshjelpa
  • Frisør

Laureng finner du aktivitetssenter for eldre, hjemmehjelpsbasen og ressursbasen. 
Post- og besøksadresse: Mellomvegen 42, 9007 Tromsø. 

På Hvilhaug finner du hjemmetjenesteavdelingene Sydspissen, midt og Laureng.
Post- og besøksadresse: Mellomveien 82, 9008 Tromsø.

Kontakt oss

Sentralbord: 77 79 22 00
Telefaks: 77 79 21 77
Epost: post.omsorgstjenesten.sentrum@tromso.kommune.no
Post- og besøksadresse: Vestregata 15, 9008 Tromsø

Åpningstider resepsjon 
Mandag til fredag kl 09:00-14:00. Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt Legevakta på telefon 116 117.

Enhetsleder Roar Evjen
Telefon: 77 79 21 90/ 918 79 360

Ansatte

Avdelinger

Avdeling Heracleum
Avdelingsleder Eva Grønbech: 77 79 21 70/ 953 83 363
Avdelingstelefon: 77 79 21 71
Beskjedtelefon: 951 41 192

Heracleum seniorsenter
Avdelingsleder Grethe Solhaug: 77 79 21 80
Avdelingen: 77 79 21 81

Tromsø dagsenter
Avdelingsleder Monica Brunes Henriksen: 77 79 21 85

Heracleum kjøkken
Avdelingsleder Børge Berglund: 77 79 21 89
Kjøkken: 77 79 21 88                             

Trivselshjelpa v/Kristin Fjellheim: 488 96 842      

Laureng
Laureng finner du aktivitetssenter for eldre, hjemmehjelpsbasen og ressursbasen.
Besøksadresse: Mellomvegen 42, 9007 Tromsø.

Avdelingsleder Grete Moe: 77 75 70 10
Hjemmehjelpsbasen: 77 75 70 09
Vakttelefon ressursbasen: 908 60 234

Laureng dagsenter
Avdelingsleder Grethe Solhaug: 77 75 70 21
Arbeidsstuen: 77 75 70 26 

Hvilhaug
På Hvilhaug finner du hjemmetjenesten, avdeling Sydspissen, Laureng og Midt.
Besøksadresse: Mellomveien 82, 9007 Tromsø.

Avdeling Sydspissen
Avdelingsleder Anne W. Andreassen: 77 75 70 05
Avdelingen: 77 75 70 27
Beskjedtelefon: 977 49 589

Avdeling Laureng
Kst. avdelingsleder Hege Eriksen: 77 75 70 08/ 481 54 231
Avdelingen: 77 75 70 06/07
Beskjedtelefon: 977 49 572     

Avdeling Midt
Avdelingsleder Helga Marie Bjerke: 414 55 680
Avdellingstelefon: 905 10 557
Beskjedtelefon: 913 16 407