Omsorgstjenesten Fastlandet gir tilbud om hjemmebaserte tjenester på fastlandssiden. Hovedadministrasjonen har adresse Tromsøysundvn. 266 (Scaniabygget 2.etg.), hvor sone 1, 2, 3 og 4 er lokalisert.

Bo- og servicesentrene på Lakselvbukt og Sjursnes samt dagsenter på Fastlandet og Ramfjord er også tilknyttet enheten. Enhetens geografiske område innbefatter veistrekninger på tilsammen rundt 40 mil fra Oldervik til Ramfjorden, Andersdalen, Lakselvbukt og Sjursnes.

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 79 20 00
E-post: omsorgstjenesten.fastlandet@tromso.kommune.no

Åpningstider
15. september - 14. mai: kl 08:00 - 15:45
15. mai - 14. september: kl 08:00 - 15:00

Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt Legevakta på telefon 116 117

Adresse: Tromsøysundvegen 266, 9024 Tomasjord (Scaniabygget 2.etg)

Enhetsleder Brit Fosse
Telefon: 926 22 875

Kreftsykepleier Mai-Brit Strømme
Telefon: 954 80 189

Ansatte

Sone 1 - Oldervik til Lunheim

Avdelingsleder: Sandra Skog Østgård (kst.)
Telefon: 482 67 443

Telefon avdeling: 934 03 246/ 934 01 398
Vakttelefon: 994 83 964

Geografisk område
Fra Oldervik til Lunheim Terasse

Sone 2 - Lunheim til Tromsdalselva

Avdelingsleder: Renate Kristiansen
Telefon: 951 86 072

Telefon avdeling: 934 01 397/ 934 01 385
Vakttelefon: 911 44 042

Geografisk område
Fra Lunheim Terasse til Tromsdalselva

Sone 3 - Tromsdalselva til Reinen skole

Avdelingsleder: Britt Olsen
Telefon: 452 46 735

Telefon avdeling:  934 01 387/ 404 83 573
Vakttelefon: 911 44 043

Geografisk område
Fra Tromsdalselva til Reinen skole (til og med Solstrandvegen 68)

Sone 4 - Reinen skole til Laukslett, Ramfjord og Andersdal

Avdelingsleder: Kirsten Fagernes
Telefon: 951 61 792

Telefon avdeling: 934 78 624/ 452 44 264
Vakttelefon: 414 04 136

Geografisk område
Fra Reinen skole (fra og med Solstrandvegen 70) til Laukslett, Ramfjord og Andersdal

Fastlandet dagsenter

Arbeidsleder Kathrine Ottesen
Telefon: 468 52 453

Telefon avdeling: 418 64 367

Åpningstider
Mandag - fredag kl 0800-1530

Adresse
Kroken sykehjem, Jadevegen 69, 9022 Krokelvdalen

Om Fastlandet dagsenter
Fastlandet dagsenter er en del av hjemmetjenesten og gir tilbud til brukere av Omsorgstjenesten Fastlandet. Dagsenteret er lokalisert på Kroken sykehjem.

Mål
Dagsentertjenesten gir avlastning for familiemedlemmer og sosial stimulering for å utsette/forebygge tjenester på et høyere omsorgsnivå. Dagsentertilbudet skal gjøre det mulig for den enkelte å kunne bo i eget hjem. Formålet med oppholdet kan være hjelp til egenomsorg, sosial støtte, aktivisering og økt livskvalitet.

Målgruppe
Personer med funksjonssvikt, personer med demensproblematikk som har behov for sosial stimulering, opprettholde døgnrytme og ernæring eller personer som har omfattende omsorgsbehov og der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Dagsenter kan gis som avlastningstiltak eller som forebyggende tiltak.

Innhold i dagsenteret
Aktivitetstilbud tilpasset behovet, i hovedsak trivselsaktiviteter og sosialt samvær. Tilsyn og oppfølging i samarbeid med hjemmetjenesten. Transporttilbud til og fra dagsenter. Tilbudet omfatter transport, frokost, middag og kaffe. Aktiviteter blir lagt opp etter brukernes funksjon. Ulike aktiviteter er avislesing, trim, bingo, sang og musikk og ut på tur i frisk luft. En gang i måneden er det "Storfredag" med åresalg, underholdning og selvfølgelig kaffe og kaker! Dagsenteret samarbeider med mange aktører som sprer glede og trivsel på sykehjemmet.Dagsenteret har en stor gruppe frivillige som bidrar jevnlig med ulike arrangement.

Ramfjord dagsenter

Arbeidsleder Kirsten Fagernes
Telefon: 951 61 792

Telefon avdeling: 934 78 624/ 452 44 264

Åpningstider
Tirsdag og fredag kl 0900 -1400

Adresse
Moreneveien 46, 9027 Ramfjordboten

Om Ramfjord dagsenter
Ramfjord dagsenter er en del av hjemmetjenesten og gir tilbud til brukere av Omsorgstjenesten Fastlandet. Dagsenteret er lokalisert i bosenteret i Ramfjord.

Mål
Dagsentertjenesten gir avlastning for familiemedlemmer og sosial stimulering for å utsette/forebygge tjenester på et høyere omsorgsnivå. Dagsentertilbudet skal gjøre det mulig for den enkelte å kunne bo i eget hjem. Formålet med oppholdet kan være hjelp til egenomsorg, sosial støtte, aktivisering og økt livskvalitet.

Målgruppe
Personer med funksjonssvikt, personer med demensproblematikk som har behov for sosial stimulering, opprettholde døgnrytme og ernæring eller personer som har omfattende omsorgsbehov og der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Dagsenter kan gis som avlastningstiltak eller som forebyggende tiltak.

Innhold i dagsenteret
Aktivitetstilbud tilpasset behovet, i hovedsak trivselsaktiviteter og sosialt samvær. Tilsyn og oppfølging i samarbeid med hjemmetjenesten. Transporttilbud til og fra dagsenter. Tilbudet omfatter transport, frokost, middag og kaffe. Aktiviteter blir lagt opp etter brukernes funksjon. Ulike aktiviteter er avislesing, trim, bingo, sang og musikk og ut på tur i frisk luft. 

Lakselvbukt bo- og servicesenter

Avdelingsleder: Mari-Ann Benonisen
Telefon: 951 44 898

Telefon ekspedisjon/ vaktrom: 77 65 36 10
Vakttelefon: 400 34 489
Vakttelefon (ved strømbrudd): 77 61 00 80
Åpningstider: døgnåpent
Adresse: Lakselvbuktlia 3, 9042 Laksvatn

Tjenestetilbud i senteret

 • Heldøgnstjenester for de som har vedtak om korttids- og avlastningsplass
 • Botilbud i omsorgsboliger
 • Hjemmebaserte tjenester
 • trygghetsalarm for hjemmeboende (må ha nabokontakter),

Innhold i senteret

 • Legetjeneste
 • Onsdagstreff for seniorer hver 2. uke (uke nr 1, 3, 5, etc.)
 • Kulturtilbud med varierende innhold
 • Samarbeid med frivillige om ulike arrangement
 • Møtested for frivillige lag og foreninger
 • Bingo
 • Mulighet for leie av lokaler

Sjursnes bo- og servicesenter

Avdelingsleder: Heidi Svendsen
Telefon: 400 34 493

Telefon ekspedisjon/ vaktrom: 77 64 32 40
Vakttelefon: 994 97 843
Åpningstider: døgnåpent
Adresse: Stordalstrandvegen 100, 9030 Sjursnes

Tjenestetilbud i senteret

 • Heldøgnstjenester for de som har vedtak om korttids- og avlastningsplass
 • Botilbud i omsorgsboliger
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Trygghetsalarm for hjemmeboende (må ha nabokontakter).

Innhold i senteret

 • Legetjeneste
 • Onsdagstreff for seniorer hver 2. uke (uke nr 1, 3, 5, etc.)
 • Kulturtilbud med varierende innhold
 • Samarbeid med frivillige om ulike arrangement
 • Samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • Bingo
 • Mulighet for leie av lokaler

Brukerråd

Brukerråd: Bitten Barman Jensen, leder