Omsorgstjenesten Langnes gir tjeneste til personer med sammensatte behov. Vi  gir praktisk bistand og helsetjeneste i hjemmet, miljøtjeneste, dagtilbud,  avlastning og botrening til  personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Vårt mål er å gi kvalitiativt gode tjenester og være en innovativ og attraktiv arbeidsplass.

Vår visjon: Et steg foran!

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Kirsti Haldorsen
Telefon: 77 79 13 60/ 908 63 661

Sekretær Svein A. Nygård
Telefon: 77 79 13 71

Personalkonsulent Trine Helberg
Telefon: 77 79 13 65

Personalkonsulent Karianne Seppola (vikar for Trine Helberg)
Telefon: 77 79 13 65/ 970 37 653

Adresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø
E-post
Faks: 77 63 55 77

DREIS

DREIS er et tilbud for tjenestemottakere i Tromsø kommune der det utføres følgende oppgaver for kommunale enheter. Dreis har pr i dag 18 plasser.

  • Bilvask av kommunale tjenestebiler
  • Snømåking
  • Skogsarbeid
  • Vedproduksjon
  • Vedlikeholdsarbeid for Bydrift
  • Transportoppdrag
  • Oppfylling av strøkasser
  • Bringing av strøsand
  • Klargjøring av salgsbiler
  • Dekkskifting

DREIS bringer strøsand rett hjem til deg for kr 99. Oppfylling av bøtten kr 79.
Kontakt oss på telefon 918 36 037 eller e-post dreis@tromso.kommune.no

Kontaktinformasjon

Arbeidsleder Terje Johansen
Telefon: 404 48 384

Resepsjon, kurs- og konferanseavdelingen: 918 36 037
Serviceavdeling: 477 10 576
Bilavdeling: 951 89 469
Skogsavdeling: 941 45 839
Snekkeravdeling: 909 18 728
Renseriavdeling: 918 29 145

Epost: dreis@tromso.kommune.no
Besøksadresse: Evjenveien 116, 9024 Tomasjord

Følg oss på gjerne på Facebook

Blåmann

Blåmann gir heldøgns tjeneste til 5 brukere i samlokaliserte leiligheter. Avdelingenens fokusområde er samspill, kommunikasjon og trivsel. 

Vakttelefoner
Blåmann: 917 64 620
Adresse: Gimleveien 66-68, 9019 Tromsø

Avdelingsleder: Else Fagerli  
Telefon: 990 34 450
 

Tind

Tind gir heldøgns tjeneste til 5 brukere i samlokaliserte leiligheter. Avdelingenens fokusområde er samspill, kommunikasjon og trivsel. 

Vakttelefoner
Tind: 917 08 967
Adresse: Gimleveien 64-68, 9019 Tromsø

Avdelingsleder: Monica Tangstad
Tlf: 777 91 050/ 974 93 920

Ishavsveien 67

Ishavsveien 67 gir tilbud om botrening, avlastning og oppfølging i eget hjem. Tjenesten gis til barn/unge med utviklingsforstyrrelser og/eller psykososiale vansker. Ishavsveien 67 har tilsammen syv plasser, inkl en avlastningsenhet. I tillegg vil det gis oppfølging i eget hjem og det tilbys ambulerende oppfølging av ungdommer som flytter ut. 

Adresse: Ishavsveien 67, 9010 Tromsø

Vakttelefon: 919 14 899

Avdelingsleder: Stian Følstad
Telefon: 415 21 889

Selnes avlastningsbolig

Selnes avlastningsbolig er et avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser som bor hjemme hos foreldre/foresatte. Avlastningen har fire plasser som pr. i dag benyttes av 14 familier. Avdelingen har ca 15 årsverk.

Adresse: Niseveien 54, 9100 Kvaløysletta

Vakttelefon avlastning: 954 07 623

Avdelingsleder: Henning Kristiansen
Telefon: 77 79 18 56/ 907 95 492

Trudvang barnebolig

Trudvang

Avdelingsleder/barnesykepleier Hege Moss Larsen
Telefon: 928 66 821
 
Koordinator/ tverrfaglig spesialist Kirsti Kvandahl
Telefon: 950 04 889

Vakttelefon barnbolig: 46 95 05 94
Turtelefon: 41 46 54 13
 

Barneboligen er for barn/ ungdom i alderen 0 til 18 år
Trudvang er et botilbud til barn og unge som har et særlig hjelpebehov på grunn av store og sammensatte funksjonsnedsettelser, og som av den grunn ikke kan bo i foreldrehjemmet. Foreldrene har foreldreansvar og Trudvang barnebolig har den daglig omsorg. Hvert barn har sin boenhet som er utstyrt med eget bad, personlige eiendeler, kameraovervåkning, tv og takheis.

Trudvang har sanserom og eget uteområde som er tilrettelagt for rullestol med naturterreng og egen sti. Området har en egen aktivitetsplass med trampoline, huske og grillplass med benker og bord. Barneboligen disponerer også gymsal og svømmebasseng på Gimle. I tillegg til dette har man egen aktivitetsgruppe som arrangerer ulike aktiviteter som for eksempel karneval, turer ut i naturen, juleverksted og påskeverksted for barna. Aktivitetsgruppa utarbeider månedlig aktivitetsplan. 

Pårørende og søsken er en positiv ressurs som vi ønsker et godt og gjensidig samarbeid med. Pårørende oppfordres til deltakelse i tilknytning til aktiviteter sammen med brukerne.

Trudvang barnebolig har en allsidig og tverrfaglig gruppe medarbeidere. Personalet består av sykepleiere, barnesykepleier, vernepleiere, ergoterapeuter, pedagoger, barnehagelærere, spesialpedagoger, fagarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, og assistenter. Barneboligen har egen husmor som tilbereder hjemmelaget mat og vasker tøyet til barna.     

Vi  samarbeid med barnehabiliteringen på UNN, skole, barnehage, SFO og andre samarbeidspartnere.

Avdeling Vest

Avdeling Vest gir heldøgns miljøtjeneste til beboere i 6 samlokaliserte omsorgsboliger.  Avdelingen har ca 27 årsverk og har fokus på samspill, kommunikasjon, trivsel og en aktiv og innholdsrik hverdag.

Adresse: Tenneveien 2, 9015 Tromsø

Vakttelefon: 404 33 267

Avdelingsleder: Åse Figenschou 
Telefon: 976 47 876

Avdeling Øst

Avdeling Øst gir tjenester til 7 brukere med ulike utviklingsforstyrrelser. Brukergruppen er i alderen 29- 76 år og har et varierende bistandsbehov, fra timebaserte tjenester til heldøgns bemanning. Avdelingen er en atferdsavdeling som samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har en tverrrfaglig sammensatt personalgruppe og jobber både i team og individuelt.

Adresse: Tenneveien 2, 9015 Tromsø

Vakttelefon: 975 85 135

Avdelingsleder: Marit Schrøen
Telefon: 77 79 13 61/ 474 54 435

Lundefuglen

Avdeling Lundefuglen gir heldøgns og timebaserte tjenester til 10 beboere i alderen 30- 40 år. Lundefuglen er et privat boligsameie som kommunen drifter. Avdelingen har 17 årsverk og har fokus på aktivitet, mestring og selvstendighet.

Adresse: Lundefuglveien 10, 9015 Tromsø

Vakttelefon: 488 68 635

Avdelingsleder: Siri Rolness Veggemo 
Telefon: 917 95 366

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten gir timebaserte tjenester til mennesker med lett/moderat psykisk utviklingshemming, autisme, ADHD, andre forstyrrelser av kognitive funksjoner eller adferdsforstyrrelser. Tjenesten er geografisk avgrenset til den nordlige halvdelen av Tromsøya. Avdelingen har sitt fokusområde på hjelp til mestring og trivsel. 

Adresse: Tenneveien 2, 9015 Tromsø

Vakttelefon: 970 28 358

Avdelingsleder: Veronika Johansen  
Telefon: 992 24 468