Omsorgstjenesten Sentrum består av avdelingene Heracleum, Laureng og Tromsø dagsenter. På Heracleum finner du hjemmetjenesten avdeling Midt og avdeling Heracleum. Du finner også Heracleum seniorsenter og Tromsø dagsenter. På Laureng finner du aktivitetssenter for eldre, hjemmehjelpsbasen og ressursbasen. Besøksadresse: Mellomvegen 42, 9007 Tromsø. På Hvilhaug finner du hjemmetjenesten, avdeling Sydspissen og avdeling Laureng.

Kontakt oss

Sentralbord: 77 79 22 00
Telefaks: 77 79 21 77
Epost: post.omsorgstjenesten.sentrum@tromso.kommune.no
Post- og besøksadresse: Vestregata 15, 9008 Tromsø

Enhetsleder Roar Evjen
Telefon: 77 79 21 90/ 918 79 360
E-post: roar.evjen@tromso.kommune.no

Åpningstider resepsjon mandag til fredag kl 09:00-14:00. Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt legevakta på telefon 77 62 80 00.

Ansatte

 

Avdelinger

Avdeling Midt:                 -Avdelingsleder, Helga Marie Bjerke`s kontor: 77 79 21 74 mobil: 414 55 680
                                             -Avdellingstelefon : 77 79 21 75
                                             -Beskjedtelefon: 913 16 407

Avdeling Heracleum:          -Avdelingsleder, Eva Grønbech`s kontor: 777 92 170, mobil: 953 83 363
                                             -Avdelingstelefon: 777 92 171
                                                  -Beskjedtelefon: 951 41 192


Heracleum seniorsenter:   -Avdelingsleder, Birgit Nilsen`kontor: 777 92 180 
                                             -Avdelingen: 777 92 181

Tromsø Dagsenter:              -Avdelingsleder, Monica Brunes Henriksen`s kontor: 777  92 185

Heracleum kjøkken:            -Avdelingsleder, Børge Berglund`s telefon: 777 92 189
                                                 -Kjøkken: 77792188

                                   

Laureng
Laureng finner du aktivitetssenter for eldre, hjemmehjelpsbasen og ressursbasen.
Besøksadresse: Mellomvegen 42, 9007 Tromsø.


Kontaktinnformasjon:        -Avdelingsleder, Grete Moe`s telefon: 777 57 010 (Avd. leder for de to avd. under)
                                                 -Hjemmehjelpsbasen: 777 57 009
                                                 -Ressursbasen`s vakttelefon: 908 60 234


Laureng dagsenter:             -Avdelingsleder Birgi`t Nilsen`s telefon: 777 57 021
                                                  -Arbeidsstuen: 77757026 


Hvilhaug
På Hvilhaug finner du hjemmetjenesten, avdeling Sydspissen og avdeling Laureng.
Besøksadresse: Mellomveien 82, 9007 Tromsø.

Kontaktinformasjon:

Avdeling Sydspissen:
      -Avdelingsleder, Anne Andreassen`s telefon: 777 57 005
                                             -Avdelingen: 777 57 027
                                             -Beskjedtelefon: 977 49 589

Avdeling Laureng:            -Avdelingsleder, Hege Eriksen`s telefon (konstituert): 777 57 008, Mobil: 481 54 231
                                              -Avdelingen: 777 57 008/06
                                              -Beskjedtelefon: 977 49 572