Her finner du informasjon om sykehjemsplass, hjemmetjenester, omsorgsbolig og andre omsorgstjenester i Tromsø kommune.

Tromsø skal være en kommune som er preget av trygghet, livsutfoldelse og gode levekår som fremmer folkehelsen. Som innbygger skal du ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Kommunens tjenestetilbud skal gi best mulig individuelt tilpasset støtte og bistand til innbyggere som har behov for dette.