Telefon: 480 53 372
E-post: kristin.roymo@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren) 
 
Adresse
Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Om ordføreren

Røymo har en mastergrad i Peace and Conflict Transformation fra UiT. Hun har blant annet jobbet som seksjonsleder for NAV, vært leder for Færingen Terapeutiske Samfunn, politisk rådgiver i UD og jobbet som barnehageassistent. I 1999 ble hun for første gang valgt inn i kommunestyret i Tromsø.

Følg ordføreren på Facebook og Twitter.

Ordførerens uke

Ordfører og varaordførers uke 3

KRISTIN RØYMO

Mandag


Kl. 10.30  Klippe snora for køldekningssermonien av båten Draken Oscar Hård, Gunnar Eldjarns båtbyggeri
Kl. 12.30  Møte næringsfraksjonen til Ap på stortinget, Mathallen
Kl. 17.00  TIFF-vorspiel , Kystens hus
Kl. 19.00  Åpningstale av TIFF, Aurora kino

Tirsdag

Kl. 10.00  NRS-møte, Tromsø Havn
Kl. 12.00  Formannskapsmøte, Formannskapssalen
Kl. 12.45  Mulighetsstudie Arctic Railway (innspillskonferanse), Scandic Ishavshotell
Kl. 16.00  Vigsel, sermonirommet på rådhuset (ingen media)
kl. 19.00  Film i Nord, Hålogaland teater

Onsdag

Kl. 10.00  Styringsgruppemøte for Tenk Tromsø, Rådhuset
Kl. 19.00  Åpning av Terje Vigen, Ishavskatedralen,

Torsdag

Kl. 08.00  Byutredningsmøte, St. Elisabeth
Kl. 16.45  Fakta, film og fisk, The Edge
Kl. 20.30  Brennende minner, Verdensteateret

Fredag

Kl. 09.00  Arctic Frontiers Student Forum, kommunestyresalen
Kl. 11.00  7 byer i samtale, Rådhuset
Kl. 14.30  Vigsel, Rådhuset
Kl. 19.00  Open Arctic: Havdebatten, Verkstedet
Kl. 21.15  Filmkonsert: The Prostitute, Verdensteateret

Lørdag

Kl. 15.00  Verdens beste familiedag, Utekinoen

Søndag

Kl. 13.00  Møte delegasjon fra Maine, Rådhuset
Kl. 15.00  Møte den finske transportministeren, Rådhuset
Kl. 16.00  Møte delegasjon fra Oulo, Rådhuset
Kl. 18.00  Mottakelse Arctic Frontiers, Rådhuset

JARLE AARBAKKE

Mandag

Kl. 11.00  Arbeidsgruppemøte med UiT, Øvre Lysthus
Kl. 15.00  Møte med statssekretær Bård Folke Fredriksen fra Kulturdepartementet, The Edge
K. 17.00  TIFF-vorspiel, Kystens hus
Kl. 19.00 Åpning av TIFF, Aurora kino

Tirsdag:

Kl. 12.00  Formannskapsmøte

Onsdag

Kl. 12.00  Arbeidsgruppemøte med UiT, UiT

Torsdag

Kl. 10.00  Møte om marin og maritim plan, Rådhuset
Kl. 13.00  Prøvevigsel, Sermonirommet
Kl. 16.30  Fakta, film og fisk, The Edge

Fredag

Kl. 09.00  Arctic Frontiers Student Forum, Kommunestyresalen
Kl. 10.00  Møte med Barentssekretariatets urfolksrådgiver, Rådhuset

Spørsmål rettes til Ellen Zahl Jonassen på e-post ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no eller telefon 926 09 796

SNAKK med ordføreren

Onsdag 20. desember kl 14-15
Sted: Veitasenteret - plan 3

Ordførerens oppgaver og ansvar

Ordføreren i Tromsø er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad. 

Fremste folkevalgte 
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Tromsø kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Tromsø, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder møtene i forretningsutvalget.

Døråpner og ambassadør for Tromsø
Ordføreren er genuint opptatt av at næringslivet i kommunen utvikler seg til å bli ledende i landsdelen, og konkurransedyktig i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Ordføreren skal være et koordinerende ledd mellom kommunens utviklings- og næringsaktører, og gjennom sin posisjon vil ordføreren søke å legge til rette for at rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen er de beste.
 
Ordføreren er ambassadør og vertskap for Tromsø kommune, og ønsker å være tilstede på regionale og internasjonale arenaer som fremmer kommunens mangfold og muligheter. Kontaktflaten som skapes gjennom ordførerens internasjonale innsats vil benyttes for å synliggjøre Tromsø som næringsarena og nav for kunnskap og innovasjon.

Kilder: 

Varaordfører

Jarle Aarbakke_høyde_533x800_300x450.jpgVaraordfører: Jarle Aarbakke
Telefon: 950 89 092
E-post: jarle.aarbakke@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no​
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Adresse:
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø
 
Om varaordføreren
Jarle Aarbakke (født 18. november 1942) er professor emeritus i farmakologi (legemiddellære). Han var rektor ved Universitetet i Tromsø fra 2002 til 2013 har tidligere vært leder av Universitets- og høgskolerådet.

Ordførerens rådgivere

Robert Greiner
Telefon: 911 39 673
E-post: robert.greiner@tromso.kommune.no

Ellen Zahl Jonassen
Telefon: 926 09 796
E-post: ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no

Alle henvendelser til ordfører og varaordfører rettes til politisk rådgiver.

Administrativ sekretær

Torunn Bjerke Sandnes, Stab for politisk og administrativ ledelse
Telefon: 482 55 853
E-post: torunn.bjerke.sandnes@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Administrasjon

Forfall til politiske møter, andre spørsmål ved verv og utvalg meldes på e-post til politisk.sekretariat@tromso.kommune.no