Telefon: 480 53 372
E-post: kristin.roymo@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren) 
 
Adresse
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø

Om ordføreren

Røymo har en mastergrad i Peace and Conflict Transformation fra UiT. Hun har blant annet jobbet som seksjonsleder for NAV, vært leder for Færingen Terapeutiske Samfunn, politisk rådgiver i UD og jobbet som barnehageassistent. I 1999 ble hun for første gang valgt inn i kommunestyret i Tromsø.

Følg ordføreren på Facebook og Twitter.

Ordførerens uke

Ordfører og varaordførers uke 25
 
Hva: Administrasjonsutvalg
Når: Mandag 19. juni kl 12.00
Sted: Rådhuset
Hvem: Ordfører Kristin Røymo
Arrangeres av: Tromsø kommune
 
Hva: Formannskapsmøte
Når: Tirsdag 20. juni kl 12:00
Sted: Formannskapssalen
Hvem: Ordfører Kristin Røymo og varaordfører Jarle Aarbake
Arrangeres av: Tromsø kommune
 
Hva: Kommunestyremøte
Når: Onsdag 21. juni kl 09.00 - 19.00 og torsdag 22.Juni kl 09.00-19.00
Sted: Kommunestyresalen
Hvem: Ordfører Kristin Røymo og varaordfører Jarle Aarbakke
Arrangeres av: Tromsø kommune
 
Hva: Christening of Viking Sky
Når: Torsdag 22. juni kl 13.00 - 18.00
Sted: Prostneset
Hvem: Varaordfører Jarle Aarbakke
Arrangeres av: Viking Cruises
 
Hva: Snakk med Ordfører
Når: Fredag 23. juni kl 14.30
Sted: Rådhusparken
Hvem: Ordfører Kristin Røymo
Arrangeres av: Tromsø kommune
 
Hva: Åpne NUFF 2017
Når: Fredag 23. juni kl 18.00
Sted: Verdensteatret
Hvem: Ordfører Kristin Røymo
Arrangeres av: NUFF 2017 v/ Herman Greule
 
Hva: Festspillene i Nordnorge
Når: Lørdag 24. juni kl 13.00
Sted: Tørrdokka, Harstad skipsindustri og så resten av det offisielle programmet
Hvem: Ordfører Kristin Røymo
Arrangeres av: Festspillene i Nord-Norge v/ Maria Utsi
 
Spørsmål rettes til Ellen Zahl Jonassen på e-post ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no eller telefon 926 09 796.

Ordførerens oppgaver og ansvar

Ordføreren i Tromsø er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad. 

Fremste folkevalgte 
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Tromsø kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Tromsø, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder møtene i forretningsutvalget.

Døråpner og ambassadør for Tromsø
Ordføreren er genuint opptatt av at næringslivet i kommunen utvikler seg til å bli ledende i landsdelen, og konkurransedyktig i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Ordføreren skal være et koordinerende ledd mellom kommunens utviklings- og næringsaktører, og gjennom sin posisjon vil ordføreren søke å legge til rette for at rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen er de beste.
 
Ordføreren er ambassadør og vertskap for Tromsø kommune, og ønsker å være tilstede på regionale og internasjonale arenaer som fremmer kommunens mangfold og muligheter. Kontaktflaten som skapes gjennom ordførerens internasjonale innsats vil benyttes for å synliggjøre Tromsø som næringsarena og nav for kunnskap og innovasjon.

Kilder: 

Varaordfører

Jarle Aarbakke_høyde_533x800_300x450.jpgVaraordfører er Jarle Aarbakke
Telefon: 950 89 092
E-post: jarle.aarbakke@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no​
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Adresse:
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø
 
Om varaordføreren
Jarle Aarbakke (født 18. november 1942) er professor emeritus i farmakologi (legemiddellære). Han var rektor ved Universitetet i Tromsø fra 2002 til 2013 har tidligere vært leder av Universitets- og høgskolerådet.

Ordførerens rådgiver

Ellen Zahl Jonassen
Telefon: 926 09 796
E-post: ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no

Alle henvendelser til ordfører og varaordfører rettes til politisk rådgiver.

Administrativ sekretær

Torunn Bjerke Sandnes, Stab for politisk og administrativ ledelse
Telefon: 410 47 280
E-post: torunn.bjerke.sandnes@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Administrasjon

Forfall til politiske møter, andre spørsmål ved verv og utvalg meldes på e-post til politisk.sekretariat@tromso.kommune.no