Telefon: 480 53 372
E-post: kristin.roymo@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren) 
 
Adresse
Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Om ordføreren

Røymo har en mastergrad i Peace and Conflict Transformation fra UiT. Hun har blant annet jobbet som seksjonsleder for NAV, vært leder for Færingen Terapeutiske Samfunn, politisk rådgiver i UD og jobbet som barnehageassistent. I 1999 ble hun for første gang valgt inn i kommunestyret i Tromsø.

Følg ordføreren på Facebook og Twitter.

Ordførerens uke

Ordfører og varaordførers uke 16

KRISTIN RØYMO

Mandag


Kl. 08.30  Sju byer møtes i Alta

Tirsdag

Kl. 08.00  Gjennomgang av helse og omsorg
Kl. 10.00  Forberedelsesmøte
Kl. 12.00  Formannskapsmøte

Onsdag

Kl. 08.00  KS Felles fylkesmøte i Bodø

Torsdag

Kl. 08.45  Mulighetskonferansen
Kl. 11.30  Kåring av vinner i tegnekonkurransen Plastfri by
Kl. 14.15  Møte med næringsavdelingen
Kl. 15.00  Møte i Friluftsrådet

Fredag

Kl. 10.00  KS Storbymøte, Oslo
Kl. 12.00  Innspillsmøte om plast i Klima- og miljødepartementet

Lørdag

Kl. 13.00  Shrek the musical, kulturskolens produksjon

JARLE AARBAKKE

Mandag

Kl. 09.00  Morgenmøte
Kl. 12.00  Styremøte i Arctic Frontiers
Kl. 14.00  Gjennomgang av saker

Tirsdag

Kl. 12.00  Formannskapsmøte

Onsdag

Kl. 12.00  Møte i Klageutvalget

Torsdag

KS Felles fylkesmøte i Bodø

Fredag

Kontordag

Lørdag

Kl. 11.30  Vårens statsborgerskapssermoni


Spørsmål rettes til Ellen Zahl Jonassen på e-post ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no eller telefon 926 09 796

SNAKK med ordføreren

Onsdag 7. februar
 
Åpning av bassenget 
Tromvik skole
kl 16.30 – 17:30
 
"Snakk med Ordføreren" 
Onsdag 7. februar kl 17.30-19.30
Sted: Tromvik grendehus
Møteledere: Knut Johansen og Tor Hansen
 
Innledninger

Tromvik fiskarlag
Ved leder Roar Arne Robertsen og nestleder Håkon Robertsen.
Tema: Havna i Tromvik, eierforhold og spørsmål om forlenging av molo.
 
Tromvik Utviklingslag
Ved leder Anne Birgitte Fyhn.
Tema: Skolefritidsordningen (SFO)
 
Tromvik utviklingslag
Ved sekretær Peter Utnes
Tema: Fylkesvei 57
 
Lerøy Norway Seafoods As Avd Tromvik
Ved daglig leder Erling Robertsen
 
Lerøy Aurora As
Ved driftssjef Hugo Nilsen (evt en annen representant)
 
Spørsmål fra folk i salen.

Ordførerens oppgaver og ansvar

Ordføreren i Tromsø er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad. 

Fremste folkevalgte 
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Tromsø kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Tromsø, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder møtene i forretningsutvalget.

Døråpner og ambassadør for Tromsø
Ordføreren er genuint opptatt av at næringslivet i kommunen utvikler seg til å bli ledende i landsdelen, og konkurransedyktig i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Ordføreren skal være et koordinerende ledd mellom kommunens utviklings- og næringsaktører, og gjennom sin posisjon vil ordføreren søke å legge til rette for at rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen er de beste.
 
Ordføreren er ambassadør og vertskap for Tromsø kommune, og ønsker å være tilstede på regionale og internasjonale arenaer som fremmer kommunens mangfold og muligheter. Kontaktflaten som skapes gjennom ordførerens internasjonale innsats vil benyttes for å synliggjøre Tromsø som næringsarena og nav for kunnskap og innovasjon.

Kilder: 

Varaordfører

Jarle Aarbakke_høyde_533x800_300x450.jpgVaraordfører: Jarle Aarbakke
Telefon: 950 89 092
E-post: jarle.aarbakke@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no​
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Adresse:
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø
 
Om varaordføreren
Jarle Aarbakke (født 18. november 1942) er professor emeritus i farmakologi (legemiddellære). Han var rektor ved Universitetet i Tromsø fra 2002 til 2013 har tidligere vært leder av Universitets- og høgskolerådet.

Ordførerens rådgivere

Robert Greiner
Telefon: 911 39 673
E-post: robert.greiner@tromso.kommune.no

Ellen Zahl Jonassen
Telefon: 926 09 796
E-post: ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no

Alle henvendelser til ordfører og varaordfører rettes til politisk rådgiver.

Administrativ sekretær

Torunn Bjerke Sandnes, Stab for politisk og administrativ ledelse
Telefon: 482 55 853
E-post: torunn.bjerke.sandnes@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Administrasjon

Forfall til politiske møter, andre spørsmål ved verv og utvalg meldes på e-post til politisk.sekretariat@tromso.kommune.no